Resource Details
RISORSA

Töötuba 2: Andragoogilised sillad

Tänapäeval ei saa ükski spetsialist olla edukas vaid kitsalt oma erialale keskendudes. Ka andragoog peab looma ja märkama seoseid teiste valdkondadega ehk nii-öelda looma sildu. Sild kui metafoor on kasutusel mitmes valdkonnas. Õppimisprotsessis on õpetaja ja õppija vahel justkui sild. Õpetaja annab teadmised ja oskused õpilastele ning vastupidi - õpetajal tasub õppida ka õpilastelt. Sildu ehitatakse kujundlikult ka ärijuhtimises ja rahvusvahelises suhtluses. Igal juhul peaks sild olema piisavalt pikk ja tugev, et ühelt kaldalt teisele jõuda. 

Oma töötoas püüavad Aule Kink ja Ingrid Vetka mõtiskleda ja tuua õpetlikke näiteid, milliseid sildu on vaja märgata ja luua andragoogidel. 

  • Kas, kes ja kuidas saab luua ja hoida sildu erinevate põlvkondade vahel, et oleks parem koostöö ja üksteiselt õppimine? 
  • Millised sillad on üld- ja täiskasvanuhariduse, hariduse/õppimise ja töömaailma vahel?
  • Millised võimalused vastastikuseks õppimiseks on erinevate rahvusgruppide vahel?

Aule Kink on Häädemeeste Keskkooli direktor. Varasemalt on ta teinud personalitööd Kaitseministeeriumis, Sihtasutuses Innove ja Tallinna Euroopa Koolis.  Rahvusvahelise kooli loomine ja selles töötamine on andnud hea rahvusvahelise kogemuse. Väga väärtuslik ja õpetlik kogemus on olnud koostöö Pärnu Konverentsidega.  

Ingrid Vetka on Tartu Ülikooli Narva kolledži õppedirektor. Varasemalt töötanud õppejuhi ja külalislektorina Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Töös üliõpilaste ja õppejõududega on õppimise mõtestamise ja andragoogika teadmised aidanud tal luua efektiivseid koostöösildasid.

Töötuba modereerib Kaido Vestberg. Kaido on igapäevaselt ärivaldkonna täiskasvanute koolitajana leiba teeninud üle 35 aasta. Tema klientideks on olnud erinevad firmad mitmetes riikides. Koolitajana on tal lisaks pikaajaline kogemus koolitus-konsultatsioonifirmade juhtimisest nii Eestis kui ka välismaal. Kaido on koolitaja-konsultandina spetsialiseerunud kliendisuhete juhtimisele. Kaido on EPALE saadik 2021. aastal. Kontakt: Mercuri International Eesti OÜ, kaido.vestberg@mercuri.ee

Töötuba toimus mittekonverentsil kahel korral. Avalikult esitatud töötoa videosalvestuse link asub allpool.  

 

Töötuba eelregistreerunud osalejatele

 

Resource Details
Resource author
EPALE keskus Eestis
Tipo di risorsa
Risorse didattiche aperte
Paese
Data di pubblicazione
Lingua del documento
Resource media
Töötuba 2.
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!