European Commission logo
Crea un account
Resource Details
RISORSA

International Review of Education – druhé špeciálne dvojčíslo venované dopadom pandémie na vzdelávanie

Aktuálne dvojčíslo časopisu International Review of Education - Journal of Lifelong Learning poukazuje na niektoré vplyvy pandémie COVID-19 na vzdelávanie a kladie si otázku, ako by sme mohli vo svete po pandémii realizovať vzdelávanie iným spôsobom.

Aktuálne vydanie nadväzuje ne špeciálne vydanie október / december 2020. Obidve špeciálne vydania sa zaoberajú pretrvávajúcou krízou. Súčasné vydanie s názvom „Vzdelávanie v čase COVID-19: Dôsledky pre budúcnosť“ berie dopad pandémie ako platformu, z ktorej možno skúmať, čo sa stalo a ako spoločnosť reagovala na túto situáciu. Ďalej poukazuje na niektoré sociálne nerovnosti, ktoré pandémia odkryla a kriticky sa pozerá na úlohu rôznych národných a medzinárodných aktérov v oblasti vzdelávania.

Cieľom prezentovaných článkov je podnietiť kritickú diskusiu o dôsledkoch pandémie na vzdelávanie s cieľom informovať o budúcich opatreniach v tejto oblasti. Uverejnené príspevky obsahujú empirické a teoreticky orientované hodnotenia so zameraním na vzdelávanie dospelých, komunitné vzdelávanie, školské vzdelávanie a vysokoškolské vzdelávanie.

Hlavným posolstvom všetkých článkov je, že prechod na online vzdelávanie v kontexte globálnej núdze posilnil nerovnosti v prístupe a účasti na vzdelávaní nielen na školách a univerzitách, ale aj vo vzdelávaní dospelých. Ďalšou spoločnou témou je, že pandémia a reakcie na ňu zasiahli systémy, ktoré neboli pripravené na zvládnutie súčasnej krízy.

Resource Details
ire_67_1-2_covid-19_cover_front_only (1).png.
Autore della risorsa
The UNESCO Institute for Lifelong Learning
Tipo di risorsa
Articoli
Data di pubblicazione
Lingua del documento
Angličtina
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!