News
Notizie

Evropski dan jezika 2021. godine

 

Savjet Evrope ohrabruje svih 800 miliona Evropljana, građana 47 država članica, da uče jezike bez obzira na godine i okruženje. Vjerujući da je jezička raznolikost način za postizanje većeg stepena međukulturološkog razumijevanja i važna komponenta bogatog kulturološkog naslijeđa našeg kontinenta, Savjet Evrope promoviše višejezičnost u cijeloj Evropi.

Ove godine inicijativa slavi svoj 20. rođendan.

Evropski dan jezika namijenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast. Ovaj dan mogu proslavljati učenici, nastavnici, škole i druge ustanove, učešćem u već postojećem događaju ili organizovanjem sopstvenih aktivnosti.

Nastavnicima koji žele da proslave ovaj dan sa svojim učenicima, na veb-sajtu Evropskog dana jezika dostupne su raznovrsne jezičke igre i aktivnosti, poput kvizova, brzalica, palindroma, zagonetnih jezika, jezičkih zanimljivosti i izazova koji su pripremljeni posebno za proslavu 20. rođendana inicijative. Tu se nalazi i Priručnik jezičkih izazova, koji učenicima pruža priliku da rješavaju autentične svakodnevne komunikacione zadatke u učionici ili izvan nje. Zadaci su prilagođeni različitim uzrastima i nivoima znanja i dostupni su na raznim jezicima. Novina ove godine je unaprijeđena aplikacija jezičkih izazova za tajne agente koja će do septembra biti još bogatija. Za najmlađe učenike jezika, koji bi željeli da upoznaju Evropu kroz jedno jezičko putovanje, pripremljen je priručnik Larino jezičko putovanje Evropom.

U cilju promovisanja događaja, svi zainteresovani mogu unijeti aktivnosti koje planiraju da sprovedu u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika i pogledati kako će se ovaj dan proslavljati širom Evrope.

Savjet Evrope i Evropski centar za žive jezike i ove godine za Evropski dan jezika obezbjeđuju određenu količinu promotivnih materijala – narukvica, naljepnica i olovki. Zahtjev za dobijanje promotivnih materijala možete poslati najkasnije do 30. juna 2020. godine. Zbog ograničene količine raspoloživih materijala, zahtevi će biti razmatrani na osnovu sadržaja prijave. Za dobijanje materijala je takođe neophodno unijeti planirane aktivnosti u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika najkasnije do 15. avgusta. Svi prijavljeni će dobiti obavještenje o statusu zahtjeva u prvoj polovini septembra. Ukoliko organizujete događaj i želite da dobijete određen broj postera, molimo kontaktirajte vašeg nacionalnog koordinatora.

Login (0)

Vuoi scrivere un articolo?

Non esitare a farlo!

Clicca sul link seguente e inizia a pubblicare un nuovo articolo!

Ultime discussioni

Key Action 2 Erasmus Plus partenariati di cooperazione

Mi farebbe piacere un confronto con altri project manager o con presidenti di associazioni no profit che intendono presentare una candidatura per la Azione Chiave 2 allo scopo di collaborare insieme.

Altro