European Commission logo
Crea un account
Resource Details
RISORSA

Výročná správa Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2020

Zbor väzenskej a justičnej stráže vo svojej výročnej správe za rok 2020 poskytuje informácie o vzdelanostnej štruktúre väznených osôb, vzdelávacích aktivitách, ktoré im boli poskytované ako aj realizovanom profesijnom vzdelávaní príslušníkov a zamestnancov zboru.

Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2020 obsahuje nasledovné informácie z oblasti vzdelávania:

  • realizácia výročnej konferencie Európskeho systému penitenciárnych vzdelávacích akadémií (EPTA) (s. 6)
  • vzdelanostná štruktúra väznených osôb (s. 7),
  • implementácia národného projektu Šanca na návrat, v rámci ktorého sa realizovali resocializačné a výchovné vzdelávacie programy (s. 32),
  • vzdelávanie príslušníkov zboru a zamestnancov zboru (s. 41),
  • zloženie odsúdených podľa vzdelania (Tabuľka č. 9),
  • zloženie odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie (Tabuľka č. 10),
  • počet väznených osôb zaradených vo všeobecnom systéme vzdelávania v roku 2020 (Tabuľka č. 16),
  • počet väznených osôb zaradených do celoživotného vzdelávania (rekvalifikačné kurzy) v roku 2020 (Tabuľka č. 17),
  • počet skupinových akcií neformálneho vzdelávania, výchovy, osvety a skupinového sociálneho poradenstva v roku 2020 (Tabuľka č. 18).
Resource Details
Autore della risorsa
Zbor väzenskej a justičnej stráže
Tipo di risorsa
Studi e relazioni
Paese
Slovensko
Data di pubblicazione
Lingua del documento
Slovenčina
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!