chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa

Blog

Forum Edukacji Dorosłych o wyzwaniach współczesnych edukatorów

06/12/2016
di Renata Wrona
Lingua: PL

Zgodnie z Raportem Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 (PARP, J. Górniak, 2015), edukacja pozaformalna uznana została za jeden z głównych czynników mających pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i społeczny. Postęp organizacyjny, technologiczny i kulturowy powoduje, że podnoszenie swoich kompetencji, czyli uczenie się przez całe życie staje się koniecznością zapobiegającą tak zwanemu „wypadnięciu z rynku”. Cały cykl badań Bilansu Kapitału Ludzkiego pokazuje trzy główne kwalifikacje, których najczęściej brakuje pracownikom. Są to: kwalifikacje zawodowe, których spadek odnotowuje połowa pracodawców już od 2014 roku, kwalifikacje samoorganizacyjne, takie jak samodzielność, przedsiębiorczość i odporność na stres, których brak prezentuje ponad jedna czwarta pracodawców oraz kompetencje interpersonalne, takie jak umiejętność pracy w grupie, współdziałanie i komunikatywność, które zgłosił co dziesiąty badany pracodawca.

Mimo potrzeb z rynku pracy, aktualne dane na temat edukacji dorosłych w naszym kraju nie są optymistyczne. Dorośli w Polsce (po ukończeniu dwudziestu kilku lat) wciąż są zbyt mało aktywni edukacyjnie w porównaniu do innych krajów Europy i to właśnie niskie uczestnictwo Polaków w edukacji pozaformalnej odbija się negatywnie na statystykach.  Mimo powszechnej opinii w sprawie konieczności uczenia się przez całe życie, uczenie się osób dorosłych w Polsce nadal pozostaje tylko ideą, a nie codzienna praktyką i jak pokazują wyniki badań prowadzonych przez niezależne ośrodki, większość dorosłych Polaków pozostaje bierna edukacyjnie, a nawet jak pokazują badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), realizowane przez GUS, pomiędzy latami 2004-2015, poziom aktywności edukacyjnej osób dorosłych (mierzony uczestnictwem w edukacji formalnej i pozaformalnej w ciągu ostatniego miesiąca) obniżył się o jeden i pół punktu procentowego. A w przypadku wskaźnika, którego wartość dla Polski waha się między 4% i 5%, oznacza to znaczący spadek.

W odpowiedzi na tą sytuację, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach działań Krajowego Biura EPALE, zorganizowała 28 listopada w Warszawie Forum Edukacji Dorosłych. Wydarzenie było okazją do debaty nad rolą kształcenia pozaformalnego w Polsce w budowaniu kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz wzmacniających innowacyjną gospodarkę. W Forum uczestniczyło ponad 150 osób z różnych środowisk. Decydenci, trenerzy i edukatorzy osób dorosłych,  andragodzy, przedstawiciele bibliotek, domów kultury, muzeów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji dorosłych, a także przedstawiciele Sektorowych Rad ds. Kompetencji, uczestniczyli w debatach i warsztatach poświęconych wyzwaniom stojącym przed współczesnymi edukatorami dorosłych oraz rolą pozaformalnej edukacji dorosłych jako sposobowi na wzmocnienie rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Podczas debaty zatytułowanej Rola pozaformalnej edukacji dorosłych w budowaniu pozycji na rynku pracy. Kompetencje osób uczących się – wyzwania i priorytety” w której brali udział jako paneliści dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE; Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny w departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, MEN; dr Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, MNiSW; Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego, PARP oraz dr Barbara Worek z Instytutu Socjologii UJ, wszyscy podkreślali, iż dzisiejszy rynek potrzebuje pracowników wykwalifikowanych, z odpowiednimi kompetencjami zawodowymi oraz interpersonalnymi, a takich kwalifikacji nie zapewnia edukacja formalna. Zmieniające się coraz szybciej, wraz z rozwojem techniki, potrzeby rynku pracy, zwiększona mobilność pracowników i przedsiębiorców, powodują, że pewne kwalifikacje dezaktualizują się szybciej niż jeszcze kilka lat temu. Stąd potrzeba ciągłego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, które ułatwią podążanie za dzisiejszym światem. Ustalono, że tylko ścisła współpraca pracodawców i przedsiębiorców w proces kształcenia i przygotowanie wykazu potrzebnych kompetencji z punktu widzenia rynku pracy, może przynieść odczuwalną poprawę. Kluczowe wiec jest opracowanie systemu współpracy biznesu z edukacją oraz opracowanie systemu z konkretnymi standardami i procedurami.

Po części plenarnej nastąpiły trzy ścieżki tematyczne, w ramach których odbyły się eksperckie dyskusje panelowe i warsztaty. Jedna ze ścieżek gościła  organizacje pozarządowe dla edukacji dorosłych. To właśnie organizacje pozarządowe stanowią aktywną grupę interesariuszy rynku edukacyjnego w Polsce. Między innymi dzięki trzeciemu sektorowi osoby dorosłe mają szansę korzystania z różnych form edukacji pozaformalnej, nabycia praktyki, rozwoju kompetencji, a tym samym zwiększenia swojego potencjału na rynku pracy. Podczas przygotowanego panelu, eksperci: Jolanta Wołągiewicz (Akademia Plus 50), Ewa Smuk-Stratenwerth (Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Ziarno”), Artur Krawczyk (Stowarzyszenie "Miasta w Internecie”), Daria Sowińska-Milewska (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych) oraz Małgorzata Stanowska (Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku), prezentowali dobre praktyki edukacji pozaformalnej na przykładzie swoich aktywności. Moderatorem panelu był dr Aleksander Kobylarek. Po panelu przeprowadziłam warsztat „Nowe narzędzia i techniki coachingowo - rozwojowe w motywowaniu edukatorów III sektora”. Jest to ważny temat, ponieważ przyswojenie przez edukatorów zasad i narzędzi coachingowych, może znacząco przyczynić się, w przyszłości, do efektywniejszej edukacji osób dorosłych. Kolejna ścieżka tematyczna przygotowana została dla Sektorowych Rad ds. Kompetencji – PARP, podczas której odbył się ekspercki panel dyskusyjny, poprowadzony przez Urszulę Gielniowską z PARP. Następna zaś ścieżka zgromadziła Instytucje Kultury dla edukacji dorosłych i omawiała wyzwania dla instytucji kultury w kontekście edukacji dorosłych. Tu moderatorem była Pani Elżbieta Kielak, trenerka wspólpracująca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email