Salta al contenuto principale
Resource Details
RISORSA

Probleemipõhise õppe võimalused tööalases keeleõppes

Artikkel põhineb uurimusel, mille fookuses on probleemipõhise õppe rakendamise võimalused tööalases keeleõppes, mis lubab arvestada täiskasvanute õppimise ja nende vajaduste spetsiifikaga. Läbi eluliste probleemide lahendamise muutub võõrkeele omandamine sisukamaks ja mõtestatumaks tegevuseks, tekib võimalus näha selgeid seoseid tunnis õpitu ja reaalsete olukordade vahel ning uued teadmised ja oskused väljaspool õpperuumi koheselt rakendada. Uurimuse probleem on sõnastatud küsimusena: millised võimalused on probleemipõhise õppe rakendamisel täiskasvanute tööalases keeleõppes? Uurimuse eesmärgiks on analüüsiv ülevaade probleemipõhise õppe rakendamisega kaasnevatest võimalustest sh eelistest, nagu suhtlus- ja sotsiaalsete oskuste arendamise toetamine, ja väljakutsetest, millega keeleõpetaja võib kokku puutuda. Uurimistöö on läbiviidud tegevusuuringuna, mille raames kavandati ja viidi läbi tööalase vene keele lühikursus ning valimiks on tööalast vene keelt õpivad täiskasvanud. Tulemustest selgus, et probleemipõhise õppe rakendamine tööalases keeleõppes on võimalik, aga vajab kooskõlastamist keeleõppe spetsiifikaga. Oluliseks muutub keeleõppijate valmisolek koostööks ja keeleõpetaja valmisolek väljakutseteks, mida probleemipõhise õppe rakendamine kaasa toob.

Resource Details
Resource author
Svetlana Starikovitš
Tipo di risorsa
Studi e relazioni
Paese
Data di pubblicazione
Lingua del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!