Salta al contenuto principale
News
Notizie

Veiledning om arbeidsretting av opplæring for innvandrere

 

Bærum kommunale voksenopplæring får støtte fra Vox, slik at de kan fungere som besøksskole for å veilede andre voksenopplæringssentre i hvordan norskopplæring for innvandrere kan arbeidsrettes.

Bærum VO jobber for tiden med å utarbeide en veileder i arbeidslivskunnskap i samarbeid med Vox, og de skal nå påta seg rollen ved å ta imot besøk eller besøke andre voksenopplæringssentra.

Illustrasjonsfoto: Kvinner foran PC-skjerm
 

Rettet mot arbeidslivet

Arbeidsretting av norskopplæringen innebærer at opplæringen har fokus på arbeidslivet og på å gi deltakerne opplæring som er nyttig for å komme i arbeid.

Innvandrere som skal ut i arbeid, trenger relevant fagkompetanse, språkferdigheter i norsk og kunnskap om norsk arbeidslivskultur.

 

Les mer: Her finner du Vox-rapporten om hvordan koblingen mellom norskopplæring og praksis bør gjøres for å oppnå gode resultater.

 

Login (0)

Vuoi scrivere un articolo?

Non esitare a farlo!

Clicca sul link seguente e inizia a pubblicare un nuovo articolo!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro