Salta al contenuto principale
News
Notizie

Svi će imati koristi od bolje provjere valjanosti politika i praksa - AVA akcijski plan

Validacija neformalnog i informalnog učenja čini naše tržište rada elastičnijim i doprinosi integraciji migranata i izbjeglica vrednujući prethodno znanje i iskustva ljudi. To povećava pristup cjeloživotnom učenju i fleksibilnim putovima učenja. Na kraju, ali vjerojatno i najvažnije, ona pruža ranjivim skupinama ljudi drugu šansu.

U cilju podrške Europskoj uniji i njezinim državama članicama da se to postigne, AVA projekt konzorcij predlaže zdrav i sveobuhvatan plan kako bi se omogućilo da svi rade s ciljem uključivijeg, propusnijeg i učinkovitijeg sustava validacije. AVA akcijski plan je pokrenut danas i na tri jezika.

Plan uključuje opće i ciljane preporuke, kao i plan djelovanja koji određuje konkretne prijedloge za provedbu, slijedeći logiku procesa validacije. Od tijela javne vlasti (na nacionalnim/ regionalnim/ lokalnim razinama), te neformalnog sektora i pružatelja usluga validacije, ostalih pružatelja obrazovanja i nevladinih organizacija, socijalnih partnera i poslovnog sektora traži se da ustanu i poduzmu mjere za bolje aranžmane validacije u EU.

Suradničko i udruženo djelovanje nije samo potrebno da bi se postigao gore navedeni cilj, nego je i opravdano činjenicom da će svi imati koristi od više funkcionalnih politika i praksi validacije.

Plan će biti široko promoviran narednih mjeseci na europskoj i nacionalnoj razini. Dokument je već prihvaćen od strane sudionika političke rasprave koja je održana u Bruxellesu u lipnju 2016. Konkretno, potvrđen je od strane člana Europskog gospodarskog i socijalnog odbora Pavela Trantina, koji je pozdravio predložena izvodljiva i konkretna rješenja koja nadopunjuju preporuke koje je EESC usvojio u rujnu 2015. godine.

Ako želite znati više: http://www.eaea.org/en/projects/eaea-coordinated-projects/ava/action-plan.html

Login (0)

Vuoi scrivere un articolo?

Non esitare a farlo!

Clicca sul link seguente e inizia a pubblicare un nuovo articolo!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro