Salta al contenuto principale
News
Notizie

Училище за учители, или как ветераните на една от най-големите български компании – „Български пощи“, се обучиха за учители

Възможно ли е да се създаде иновативна и устойчива система за продължаващо обучение на кадрите, като се използва капацитетът на по-опитните служители? Възможно ли е да се направи такова обучение, което, без да излиза от рамките на капацитета на дадена компания, да подпомогне кариерното развитие и на заетите в процеса на производство ветерани? Отговор на тези въпроси, и то на практика, дава инициатива на една от най-големите български компании – „Български пощи“ ЕАД.

Близо 20 месеца продължава реализацията на впечатляваща идея, чиято основна цел е да се повиши ефективността на човешките ресурси, като се създадат по-добри условия за професионално развитие на кадрите, както и за отдих на работното им място. Акцент в рамките на инициативата е и осигуряване на устойчива заетост на опитните служители. Десетки кадри на Дружеството – на възраст над 55 години, повишават професионалните си компетенции, като се ангажират с допълнителни дейности, неприсъщи за преките им служебни задължения – например да обучават по-младите си колеги.

За обучители са обучени 85 опитни служители на „Български пощи“. Новите „учители“ предават дългогодишния си опит, знания и умения в пощенската дейност на прохождащите в професията. Разпределени са в 6 групи от всички регионални управления, така че да покрият структурите на Дружеството на територията на цялата страна.

Самото обучение е проведено в няколко тематични направления: Формиране на знания и умения за преподаване; Развитие на компетенции у служителите  за обслужване на клиенти, като акцентът е върху конкретни техники. Тези дейности са свързани с още една – самоконтрол и самоуправление на качеството на изпълнената дейност с анализ и обобщаване на информация. Бъдещите обучители са усвоявали и нови форми и методи на обслужване на потребителите на пощенски услуги.

Втората стъпка е обучаването на 522 служители, работещи на гише, касиери и други в регионалните пощенски станции. Те са разпределени в малки групи до 6 души за всеки обучител, като някои от обучителите са имали повече от една група. Избраните „ученици“ работят пряко с клиентите на „Български пощи“ и от тях зависи качеството на предоставяната пощенска услуга.

В период от една година са проведени занимания (теория и практика) в рамките на 32 учебни часа, както и модул от индивидуална практика на работното място с всеки обучаем в рамките на 16 часа.

В резултат, за 2522 служители на „Български пощи“ ЕАД, хора на различни длъжности, се разработват индивидуални планове за обучение и кариерно развитие, в т.ч. и на 522-мата обучаеми. Основните критерии при техния подбор са: заявена готовност за допълнителна квалификация, демонстриран стремеж за кариерно развитие и други.

АзБуки

Login (0)

Vuoi scrivere un articolo?

Non esitare a farlo!

Clicca sul link seguente e inizia a pubblicare un nuovo articolo!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro