Salta al contenuto principale
News
Notizie

Validointi tukee heikommassa asemassa olevaa yksilöä

EAEA ja Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL kokosivat helmikuun alussa yhteen 45 validoinnin asiantuntijaa yli kymmenestä Euroopan maasta pohtimaan, kuinka osaamisen tunnistamisen läpäisevyyttä, laatua ja yhtenäisyyttä eri toimijoiden ja sektoreiden välillä voitaisiin parantaa.

Konferenssi pureutui AVA-hankkeen (Action Plan for Validation) kehittämiin suosituksiin. Erasmus+ -rahoitteisen hankkeen tavoitteena on edesauttaa Euroopan Neuvoston suosituksen täytäntöönpanoa epävirallisen ja arkioppimisen validoinnissa erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten kohdalla.  Hankkeen toimenpideohjelma julkaistiin lokakuussa 2016. 

Suosituksen mukaan kaikissa EU-maissa tulisi vuoteen 2018 mennessä olla käytössä validointimenettelyt, jotka mahdollistaisivat kansalaisten arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen tunnistamisen ja tunnustamisen. Tunnustaminen voi johtaa joko kokonaisen tutkinnon tai osatutkinnon saavuttamiseen.

Luottamus pelissä

Ongelmana monissa Euroopan maissa on, että validointijärjestelmät on rakennettu virallisten koulutusjärjestelmien sisään, jolloin esimerkiksi vapaassa sivistystyössä opittua on ollut vaikea tunnustaa. Usein siihen vaikuttaa koulutuksenjärjestäjien epäluottamus toisiaan kohtaan tai tiedon puute siitä, millaisia oppimistuloksia epävirallisessa koulutuksessa voi saavuttaa.

Arkioppimista, oppimista, joka tapahtuu esimerkiksi työn tai harrastusten kautta, validoidaan laajasti ja siihen on kehitetty useita menetelmiä. Haasteellisemmaksi onkin muodostunut validoida epävirallisen oppimisen järjestelmissä saavutettua osaamista.

Ubiikkia oppimista

Kanadalainen Thompsonin yliopiston PLAR (Prior Leanrning Assessment and Recognition) yksikön johtaja, Christine Wihak, toi esiin ubiikin oppimisen haasteet osaamisen tunnistamisessa. Ubiikin oppimisen muodot ja tarjonta lisääntyvät valtavalla vauhdilla. Yhä useammat yliopistot ovat avanneet huippuluentonsa seurattavaksi internetin välityksellä koko maailmalle, ja verkko on täynnä erilaisia oppimisympäristöjä, joiden avulla on mahdollista kehittää itseään. Ubiikin oppimisen validoinnin haasteeksi muodostuu laadunhallinta ja osaamisen arvioinnin menetelmät sekä niiden luotettavuus.

Suosituksia

Konferenssin asiantuntijoiden puheenvuoroissa avainasemaan nousi selkeästi muutamia avainteemoja:

  • luottamusta toimijoiden välillä on lisättävä sektorit ylittävien validointiverkostojen avulla niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla
  • epävirallisen oppimisen ympärille on systemaattisesti kehitettävä lainsäädäntöä ja kansallista ohjausta, joka edistäisi esim. vapaassa sivistystyössä tai muussa non-formaalissa kontekstissa syntyneen osaamisen tunnustamista
  • heikommassa asemassa olevien validointiin on ohjattava julkista rahaa
  • tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä laadunhallintaa on parannettava ja
  • työelämäyhteistyötä on tiivistettävä.

Nämä teemat toistuivat AVA-hankkeessa tehdyssä kaksikymmentä Euroopan maata kattavassa kyselytutkimuksessa, jonka tuloksista on laadittu analyysi sekä kansalliset raportit. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat kriittisiä pisteitä ja kehitettäviä asioita eri maissa, erityisesti heikommassa olevien validoinnin näkökulmasta.

Suomalaiset mukana AVAssa

Marion Fields OK Opintokeskuksesta esitteli seminaarissa OpenBadge validoinnin tukena Nordplus -hanketta. Katso Marionin videohaastattelu täältä. Julkaisemme ensi viikolla EPALEssa Marionin haastattelun OpenBadgen käytöstä validoinnissa.

Seminaarissa esiteltiin myös seitsemästä muusta maasta epävirallisen oppimisen validointiin liittyviä hankkeita. Katso seminaarin esitykset, esitellyt hankkeet sekä materiaalit täältä.

Teksti: Anni Karttunen

Login (0)

Vuoi scrivere un articolo?

Non esitare a farlo!

Clicca sul link seguente e inizia a pubblicare un nuovo articolo!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro