Salta al contenuto principale
Resource Details
RISORSA

Един поглед към образованието 2015 г.

Един поглед към образованието: Индикатори на ОИСР е авторитетен източник на точна информация за състоянието на образованието по света. Представя данни за резултатите на учебните заведения; въздействието на ученето в различните страни; финансовите и човешки ресурси, инвестирани  образование; достъпа и участието в образование; учебната среда и организацията на училищата.

Изданието за 2015 г. представя по-подробен анализ на участието в образование в ранна детска възраст и във висше образование. Докладът, също така, разглежда образователната и социална мобилност на възрастните, които са първо поколение с висше образование, реализацията на пазара на труда на младите специалисти и участието във финансирано от работодателя формално и/или неформално образование. Разглежда се и готовността да бъдат използвани информационните и комуникационни технологии за решаване на проблеми в преподаването и ученето. Публикацията представя индикатори за значението на уменията за заетостта и доходите, различията между половете в образованието и заетостта, системите за оценяване на учителите и училищните лидери. Докладът включва всичките 34 страни от ОИСР, както и редица държави-партньори (Аржентина, Бразилия, Китай, Колумбия, Индия, Индонезия, Латвия, Руската федерация, Саудитска Арабия и Южна Африка и, за първи път, Коста Рика и Литва).

Resource Details
Resource author
ОИСР
Tipo di risorsa
Studi e relazioni
Data di pubblicazione
Lingua del documento
Login (0)

Vuoi cambiare lingua?

Questo documento è disponibile anche in altre lingue. Puoi selezionarne una qui sotto.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!