Salta al contenuto principale
News
Notizie

Pakt pro dovednosti - průzkum zúčastněných stran

Pact for Skills - Stakeholders' survey

V Evropské agendě dovedností Evropská komise navrhla Pakt pro dovednosti (který bude oficiálně zahájen v listopadu během Evropského týdne odborných dovedností 2020). Jedná se o nový model zapojení dovedností, který pomůže splnit výzvy COVID-19 a splní ambice obnovy, Průmyslové strategie EU and the zelené and digitální transformace.

Dovednosti jsou klíčem do budoucnosti. Stále vzrůstá potřeba učit se a pokračovat v učení k dosažení úspěchu. Pouze společným jednáním můžeme dosáhnout rozsahu změn potřebných k podpoře hospodářského oživení, které je sociálně inkluzivní. V rámci odvětví paktu budou veřejní a soukromí zaměstnavatelé, sociální partneři, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy a agentury práce vyzváni, aby spolupracovali na společné vizi a akcích. Cílem paktu je mobilizovat a motivovat všechny příslušné zúčastněné strany, aby přijaly konkrétní opatření pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikace osob v produktivním věku, a případně spojily síly díky spolupráci. Tu lze realizovat prostřednictvím:

· individuálních závazků společností nebo jiných zúčastněných stran;

· závazku stávajících organizací / partnerství;

· zahájení rozsáhlých evropských partnerství veřejného a soukromého sektoru s více zúčastněnými stranami.

Pakt se bude řídit Chartou, aby se zajistilo společné chápání klíčových zásad, na nichž jsou založeny činnosti zvyšování kvalifikace a rekvalifikace. Dále umožnilo různým organizacím připojujícím se k Paktu o dovednostech shromáždit se kolem společných hodnot a priorit a dosáhnout společných cílů. Charta bude souborem zásad týkajících se kvality závazků v oblasti zvyšování kvalifikace a rekvalifikace osob v produktivním věku. Bude pevně zakotvena v zásadách evropského pilíře sociálních práv. Rovněž podpoří cíle evropské zelené dohody a digitální transformace, jak jsou stanoveny ve sdělení Komise „Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci“.

Zapojte se! Pomozte nám posílit Pakt pro dovednosti a jeho dopad vyplněním formuláře Průzkum zúčastněných stran. Vyplnění dotazníku vám zabere jen 10 až 15 minut, ale poskytne cennou zpětnou vazbu o Paktu dovedností a jeho základních prvcích. Průzkum bude otevřen do 12. října 2020.

Formulář najdete zde: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Pact_for_Skills_stakeholders_survey

Login (2)

Vuoi cambiare lingua?

Questo documento è disponibile anche in altre lingue. Puoi selezionarne una qui sotto.

Vuoi scrivere un articolo?

Non esitare a farlo!

Clicca sul link seguente e inizia a pubblicare un nuovo articolo!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro