chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa

Risorsa

Suhete mõju grupis õppimisele

Lingua: ET

Inviato da Kadi Kass

Õppimine on pidevalt toimuv individuaalne protsess, mis leiab aset sotsiaalses keskkonnas millele on omane situatiivsus, kontekstuaalsus (Jarvis, 2012; Merriam & Bierema, 2013). Õppimises on oluline osa suhtlemisel, mis ilmneb juhendamises, kuulamises, tagasiside andmises ja saamises, verbaalses ja mitteverbaalses eneseväljenduses. Suhtlemise osatähtsus tõstatub grupis õppides ning grupis õppimiseks vajaliku keskkonna loomisel. Suhtlemisel ilmnevad komponendid aitavad luua grupis õppimiseks grupi liikmete vahel suhted, mis põhinevad jagatud vastutusel ning kogemuste jagamise vahendamisel. (Jaques & Salmon, 2007) Üheks grupis õppimise võimaluseks on Eestis sotsiaalprogrammid, mis on suunatud vanglateenistuses karistatud isikute taasühiskonnastamisele.

Sotsiaalprogramm on sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgil kasutusel olev metoodiliselt juhendatud tegevus, mille raames õpetatakse kinnipeetavatele ja kriminaalhooldusalustele erinevaid oskusi. Karistusega kaasuvalt piiratakse isikute valiku- ja otsustusvabadust, autonoomiat ning nad võivad kogeda vähest isiksusest hoolimist, mis on vastuolus täiskasvanud õppijat käsitlevate seisukohtadega, kus eelpoolnimetatud tunnused on õppimises oluliseks lähtekohaks. Sotsiaalprogramme viiakse läbi peamiselt grupitööna, mistõttu on õppimisel olulise tähtsusega see, milliseks kujunevad suhtlemise käigus suhted grupis, et realiseerida õppimise eesmärgid. Vajalik on mõista suhete mõju vanglas läbiviidavate sotsiaalprogrammides osalejate õppimisele, et olla teadlik suhete mõjul avalduvatest teguritest.

Uurimisprobleem on sõnastatud küsimusena: Kuidas kogetakse suhete mõju grupis õppimisele? Uurimuse eesmärgiks on kirjeldav ülevaade suhete mõjust grupis õppimisele. Andmete kogumiseks kasutati fookusgrupi intervjuud ning andmete analüüsimisel kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi. Valimi moodustasid Tallinna vanglas karistust kandvad kinnipeetavad ja kriminaalhooldusalused. Uuringu tulemusena selgus, et grupis õppides ilmnevad intervjueerutavate kogemuses grupile omased tunnused. Kogeti grupijuhi rolli tähtsust grupis ilmevatele suhetele grupis õppides. Suhtlemise käigus tekkinud suhete mõjuna kogeti enesetunnetamist grupi kontekstis, mis väljendus enese tundma õppimises, enese võrdlemises teistega, enesemärkamises. Grupi suhete mõjust tulenevalt ilmnesid grupis õppimist mõjutavad tegurid: sotsiaalprogrammi tähendus, õppimist mõjutavad tegurid, grupp, suhtlemine, enesetunnetamine grupi kontekstis.

Võtmesõnad: grupp, suhted, suhtlemine, grupis õppimine

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Autore/i della risorsa: 
Asta Vaks
Data di pubblicazione:
Martedì, 31 Maggio, 2016
Lingua del documento
Tipo di risorsa: 
Studi e relazioni
Paese:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn