chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa

Newsroom

Nowa pula środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczona na rozwój kompetencji i kwalifikacji osób pracujących

06/02/2020
di Izabela Kaczmar...
Lingua: PL

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)  od 2014 r. wspiera kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W 2020 rok budżet KFS wynosi prawie 246,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków KFS przyznają powiatowe urzędy pracy na wniosek pracodawcy, w wysokości 80% kosztów. Mikroprzedsiębiorcy otrzymują dofinansowanie w wysokości 100% kosztów.  

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Rozpatrywaniem wniosków pracodawców o środki KFS i zawieraniem umów zajmują się powiatowe urzędy pracy.

Priorytetowe kierunki wydatkowania środków KFS ustala Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z partnerami społecznymi (Radą Rynku Pracy). Priorytety wydatkowania KFS w 2020 r. dla całej puli środków KFS przeznaczonej dla pracodawców obejmują:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i  zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Dodatkowe priorytety wydatkowania rezerwy KFS tzn. 20% środków tego funduszu przeznaczonych dla pracodawców wyznacza Rada Rynku Pracy. Priorytety rezerwy KFS w 2020 r. obejmują:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 2. wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Więcej informacji nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego znaleźć można na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy.

Szczegółowych informacji nt. możliwości uzyskania wsparcia ze środków KFS udzielają powiatowe urzędy pracy.

Izabela Kaczmarska-Sawicka

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Kształcenia Ustawicznego.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn