Salta al contenuto principale
Blog
Blog

Evropská spolupráce ve vzdělávacích programech

Work – based Learning jako cíl programu Erasmus+

Work – based Learning je již od začátku programu Erasmus+ klíčovou oborově specifickou prioritou ve vzdělávání a také získává stále větší význam v ostatních oborech vzdělávání dospělých a v oblasti dalšího vzdělávání. Díky tomu je toto téma součástí všech tří klíčových aktivit programu, ve kterém mohou probíhat projekty programu Erasmus+. V národní agentuře „Vzdělávání pro Evropu“ BiBB (NA při BiBB) jsou klíčové aktivity 1 a 2 stanoveny jak pro vzdělávání dospělých, tak i pro další vzdělávání. Klíčová aktivita 3 bude nasazena u EACEA (Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast) a také bude poskytováno poradenství v národní agentuře při BiBB.

 

WBL (Work – based Learning) v různých „klíčových aktivitách“

Klíčová aktivita 1, Mobilita jednotlivců, nabízí zařízením odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých možnost vyslat do zahraničí vyučující i studující. Tyto projekty mobilit by měly přispívat k tomu, aby byl princip WBL ověřován a využíván v praxi. V neposlední řadě by měl pobyt v zahraničí působit pozitivně na osobnostní rozvoj vyučujících a na kvalitu jejich práce.

V klíčové aktivitě 2, Strategická partnerství, mohou být rozvíjeny inovativní možnosti a postupy na podporu WBL nebo mohou být vyměňovány příklady dobré praxe. V této klíčové aktivitě jsou podporovány spolupráce mezi organizacemi, podniky, úřady a iniciativami, které si stanovily za cíl popohnat díky mezinárodní spolupráci inovativní pokroky na určitá témata například Work-based Learning.

Podle aktuálních Erasmus+ programových příruček bude zdůrazňována priorita WBL:

„Rozvoj partnerství na podporu učení na pracovišti ve všech svých formách, stejně tak pro mladé lidi i dospělé (…). Tato partnerství mohou být také zaměřena na nové obsahy vzdělávání, na rozvíjení společných odborných kvalifikací, na integraci učení na pracoviště, na možnost využití praktických situací z pracovního procesu a pokud je to možné, tak na uplatnění zkušeností z mobilit.“

V rámci klíčové aktivity 3 budou připraveny finanční prostředky na podporu mnoha nejrůznějších akcí. Tyto akce by měly podnítit rozvoj a využití inovativních politických konceptů, politický dialog stejně jako výměnu poznatků v oblastech všeobecného a odborného vzdělávání a mládeže. Tím je také míněna podpora Work – based Learning.

 

Příklady dobré praxe: mimořádné Erasmus+ projekty na téma Work – based Learning

Comic, Mann zweigeteilt zwischen Buch lesen und Handwerkern - © Till Lassmann, Hanse-Parlament

# 1 – Díky kvalifikaci v duálním systému proti nezaměstnanosti mladých lidí

Díky odbornému vzdělávání se mnozí mladí lidé cítí zahnaní do slepé uličky. Zároveň si ale podniky stěžují na chybějící kvalifikaci mladých absolventů. A následkem toho je vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí, většinou v zemích se školním vzděláváním. Na základě demografických změn zcela zřetelně ubývá počet absolventů škol ve všech členských státech s výjimkou Švédska. Do roku 2030 bude počet výdělečně činných mezi 15 a 44 lety klesat až na 25%. Už dnes je v některých zemích nedostatek pracovních sil. Toto samozřejmě v budoucnosti negativně ovlivní hospodářský vývoj.

Díky zavedení podporujícího odborného vzdělávání do oborů vzdělávání cílí strategické partnerství díky koordinaci Baltic Sea Academy (externí link) [EN] na zlepšení integrace mladých lidí v odborném vzdělávání, aby došlo k poklesu míry nezaměstnanosti mladých lidí. Díky projektovým opatřením by měl být dostatek kvalifikovaného personálu pro malé nebo střední podniky. Malé a střední podniky tedy z tohoto projektu obzvláště profitují, protože posiluje u dostatku vzdělaných odborných sil inovativní postupy, schopnost konkurence a nárust malých a středních podniků.

 

Malé a střední podniky vytvářejí budoucnost díky novým cestám odborného vzdělávání

V rámci strategického partnerství byla vytvořena opatření střižená na míru v rámci sedmi partnerství ze čtyř zemí. K tomu patřil na jedné straně rozvoj specifických konceptů Work – based Learning. Na základě tohoto konceptu pro Polsko, Litvu a Maďarsko – země s převážnou většinou školního odborného vzdělávání – byl vytvořen německý duální systém. Další možnost využití byla konkrétní zavedení duálního odborného vzdělávání, které je charakterizováno specifickými podmínkami stávajících zemí. Například povolání „Finisher“. Kromě toho byly vyvíjeny a implementovány odpovídající kurikula pro vzdělávání školitelů v malých a středních podnicích.

Během toho byla díky zapojení 17 univerzit a 50 komor ze 13 zemí publikována další rozšíření a trvalá podpora Work – based Learning ve všech čtyřech zapojených zemích.

Čtěte na odpovídající webové stránce více o tomto projektu [EN].

 

 

Würfel in Holzgestell mit IV4J-Aufdruck - © FA-Magdeburg

# 2 IV4J – Inovativní metody v odborném vzdělávání

V projektu „Innovation in VET for Jobs an Employment“ (IV4J) se spojilo sedm partnerů z pěti zemí Evropy, aby dále pracovali na nových možnostech učení v odborném vzdělávání. Cílem bylo dát k dispozici vzdělavatelům stejně jako odborným pracovníkům správné nástroje, aby bylo díky nim poskytnuto studujícím moderní a atraktivní výukové prostředí. Poznatky a kompetence by přitom měly být zprostředkovávány tak, aby odpovídaly požadavkům pracovního trhu. Odborné vzdělávání by mělo být i mimo hranice jednotlivých zemí atraktivní a nabízet lepší šance na získání zaměstnání.

Vyučovat a zároveň se i učit

Aby mohlo být dosaženo cíle – rozvoj, ověření a implementace inovativních postupů a poznatků – byly v celé Evropě shromažďovány existující metody a nové inovativní myšlenky a společně byly vyhodnocovány. Výuka a zároveň také učení se – to byla a je cesta, jak dosáhnout cíle projektu.

Výsledky byly shrnuty v příručkách k různým oblastem témat, které umožňují vzdělavatelům a školitelům integrovat tyto nástroje do jejich každodenní práce.

K těmto tématům patří:

• podnikání

• vzdělávání na pracovišti

 • metoda kreativního řešení problémů

• Web 2.0-Tools pro odborné vzdělávání

• Gamification, Simulation a digitální storytelling

 

• Open Educational Resources (OER)

• Implementace ECVET

Tyto příručky jsou k dispozici v pěti jazycích zemí zúčastněných na projektu (němčina, italština, angličtiny, holandština a finština). Jsou vybaveny otevřenou licencí a mohou být stahovány ze stránky projektu a dále využívány.

Díky tomu byl také vytvořen online-WIKI, který jednoduše poskytuje soubor nejrůznějších digitálních nástrojů (Software, tutoriály, využití atd.) a který je pravidelně rozšiřován a aktualizován.

Díky využití sociálních médií – facebook jsou oslovovány především cílové skupiny mimo projektové sdružení. Aktivity k rozšíření zahrnují sedm multiplikátorů – nástrojů a nejrůznější učební a výukové aktivity, kterých se účastnilo vedle sedmi partnerských zařízení i více než 800 osob: studující odborných škol, vzdělavatelé a studující. Během trvání projektu IV4J se učili vzdělavatelé a školitelé využívat nové metody a učili se využívat technologie ve své vlastní výuce.

 


 

„Projekt IV4J mi otevřel oči v tom, jaké množství digitálních možností je možné integrovat do odborného vzdělávacího procesu. Pokud se rozhlédnu u svých partnerů a zařízení, vidím opravdové množství nápadů, které mohu využít ve svém vlastním podnikání s odbornými pracovníky.“ Ralf Sachsenmaier, FA Magdeburg

Ralf Sachsenmaier, FA Magdeburg


 Čtěte také ostatní příspěvky na téma "Work-based Learning - hnací síla pro celoživotní učení?"


 

Jste zvědaví na více projektů z programu Erasmus+?

V Německu bylo doposud v časovém horizontu 2014 – 2019 podpořeno více než 40 strategických partnerství v oblasti odborného vzdělávání díky prioritě WBL. Tyto jsou shrnuty v Booklet.

Detailní informace k podporovaným KA3 projektům na téma WBL najdete v Booklet společně se 42 projekty z programu Erasmus+ Project Results Datenbank Evropské komise.

 

 

Login (23)

Vuoi cambiare lingua?

Questo documento è disponibile anche in altre lingue. Puoi selezionarne una qui sotto.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro