Salta al contenuto principale
Blog
Blog

Ka korteriühistu eestvedajaks saab õppida.

Korteriühistu juhiks õppides saab täiskasvanu arendada oma enesejuhitud õppimise oskusi

Foto: Dimitar Kazakov, Unsplash

Korteriühistu juhiks tulevad õppima aktiivsed inimesed

Täiskasvanud õppija on ennast juhtiv õppija, kes tuleb koolituselt saama üldjuhul lahendusi praktilise elu probleemidele. Õppimine tekib alati, kui ilmneb vastuolu meie isiklike kogemuste ning keskkonna vahel. Täiskasvanud õppija on oma õppimise peamine mõjutaja ning aktiivne õpitulemuste põhjustaja. Nende lähenemine õppimisele on valikute põhine ja eneseteadlik.

Eesti Korteriühistute Liidu Koolituskeskusesse jõuavad inimesed, kelle vajaduseks on paremad teadmised korteriühistu juhi tööst. Need on tavalised inimesed meie keskelt, kes on igapäevaselt seotud oma põhitööga üks kõik kus. Nad võivad olla poemüüjad, juuksurid, autojuhid, õpetajad, insenerid, teadurid. Neid kõiki aga iseloomustab keskmisest suurem aktiivsus, ega nad muidu ei oleks valitud oma korteriühistu etteotsa. Ja seoses uue ametiga, tekib paljudel soov ennast täiendada, õppida juurde oskusi, omandada teadmisi korteriühistute juhtimise vallas.

Õppija vajadusi arvestavate õppevormide seast leiab igaüks endale sobiva

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppeprogramm pakub võimalust korteriühistu juhile tööalaseks täienduskoolituseks. Oleme välja töötanud koolitussüsteemi, et tagada korteriühistu juhtide ameti professionaalsus, et oleks piisavalt teoreetilisi teadmisi ning praktilisi oskusi, mis on vajalikud korteriühistuga seotud tööalases tegevuses.

Korteriühistute Liidus on juba üle kahekümne aasta koolitatud ühistu eestvedajaid. Aastaringselt toimuvad koolitused, kus on võimalik omandada lisateadmisi seadusandlusest, raamatupidamisest, põhikirjadega seonduvast, aga ka lihvida suhtlemisoskusi, arendada renoveerimisalaseid teadmisi jmt. Lähtudes inimeste vajadusest õppida ka kodust lahkumata ehk nö e-õppe kaudu, on koolituskeskus välja töötanud ka paar kursust e-õppena. See on hea võimalus inimestel üle Eesti korteriühistute spetsiifikast lähtuvaid koolitusi läbida. E-õpe on palju kiidusõnu saanud ja seda just ka keskealaste ja vanemate õppijate kaudu. Öeldakse, et algul oli hirm küll, kuid tegelikult olid harjutused jõukohased ja põnevad ning e- õppe keskkonnas oli lihtne toimetada.

Lisaks ühepäevastele koolitustele, saab Korteriühistute Liidus omandada teadmisi ka paaripäevastel seminaridel. Sellistel kokkusaamistel hakkab olulist rolli mängima kogemuste vahetamine ja õppimine nö üksteiselt. On tekkinud lausa omaette termin „praktikult parktikule“.

Korteriühistu juhid, kes tahavad ennast veelgi kõrgemale tasemele viia, saavad võimaluse õppida pikal kursusel, 120- tundi, ning juba uute teadmistega minna taotlema Korteriühistu juhi 4. taseme kutset. Igal aastal lisandub korteriühistute eestvedajate hulka mõnikümmend uut kutsega ühistu juhti.

Selline aktiivne koolitustegevus Korteriühistute Liidus kinnitab, et täiskasvanud õppija leiab arenguvõimalusi igal pool, kui ainult tahtmist ja vajadust on. Üheltpoolt ma imetlen neid inimesi, kes tulevad peale väsitavat tööpäeva veel teadmisi omandama, kuid teisalt, olles ise täiskasvanud õppija, saan aru, kui palju positiivsust on selles õppeprotsessis. Seega, tuleks kõiki julgustada otsida endale väljundeid ja kohti, kus saab mõnusalt targemaks saada. Tänasel päeval on selliseid kohti piisavalt, kus täiskasvanud õppija saab turvaliselt ja tulemuslikult õppida.

-- 

Angelika Naris on Eesti Korteriühistute Liidu koolitusjuht 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro