Salta al contenuto principale
Blog
Blog

LINK – umělá inteligence a kultura?!

LINK – umělá inteligence a kultura?!

KI-Schule

Budoucnost tvořená kulturou

V létě 2018 nastoupilo Dolní Sasko díky svému příspěvku do experimentálního rozvoje nového rozvojového programu LINK. Cílem bylo podnítit kulturní scénu v Dolním Sasku k vyrovnání se s tématem umělé inteligence (UI) a hluboce se zaměřit na možnosti využití umělé inteligence v umění a kultuře. Program obsahuje zahajovací shromáždění na úvod (květen 2019), školu umělé inteligence pro tvůrce v oblasti kultury (listopad 2019 až květen 2020) a rozvoj a podporu až pěti projektových týmů, mezi kterými budou zástupci umělců a vědců.

Zahájení kooperace mezi kulturou a umělou inteligencí

Úvodní setkání proběhlo v květnu 2019 v Hannoveru s 165 tvůrci v oblasti kultury a s vědci, kteří se o kulturu zajímají. První den obdrželi účastníci během sedmi přednášek strukturovaný úvod do tématu a mohli si večer užít rozsáhlý kulturní program z celého světa umělé inteligence v kulturních spolcích, literárních domech a místních kinech. Druhý den proběhly intenzivní diskuze v malých workshopech v souvislosti s praktickými příklady. Dále došlo k navazování kontaktů a sbírání nápadů na projekty pro vlastní využití umělé inteligence.

Škola umělé inteligence: malování s Pythonem Picassem

Možnosti využití metod umělé inteligence v oblasti kultury se zdají být analytické, a co se kreativity týká, zcela bez hranic. Neustále jsou generována „nová“ díla od Rembrandta nebo Picassa, je dokončena 10. symfonie od Beethovena, jsou zkoncipovány nové sonety ve stylu Shakespeara. Aby mohla být umělá inteligence vyzkoušena v pracovním prostředí, jsou k tomu potřeba nejdříve znalosti programování a metody katalogizace.

Ve škole umělé inteligence je zprostředkováván v nabízených projektech základ pro rozvoj Machine Learning Modellen v oblasti kultury. V prvních čtyřech měsících kurzu jsou tyto základy učeny v závislosti na probíhajících projektech z oblasti hudby, umění a literatury, dále jsou účastníci seznamováni s charakterem práce a jsou také prováděny první umělecké experimenty. Díky získaným schopnostem mohou být tyto poznatky vyzkoušeny v následujících dvou měsících v individuálních projektech, třeba i formou výměny s ostatními účastníky za podpory školitele.

 

Škola umělé inteligence se zaměřuje na technicky zajímavé ale ne nutně předem vzdělané pracovníky v oblasti kultury. Kurz je omezen na 20 účastníků, aby umožňoval pracovat jen v malých výukových skupinkách. Program školení probíhá přes online přednášky a úkoly na programování s týdenními konzultačními hodinami a měsíčním blokem přednášek v Hannoveru. Zde jde o objasnění nejasností a poradenství. Jsou využívány bezplatné online nástroje, takže účastníci potřebují pouze vlastní notebook. Hlavním programovacím jazykem je „Python“,  který využívá mnoho knihoven a nástrojů pro rozvoj novodobých kulturních projektů.

Malé shrnutí

Z 20 účastníků pocházejí dva z oblasti hudby, 4 z oblasti muzeí, 1 z oboru architektury, 1 z literatury, 5 z oboru umění, 4 z oblasti divadla, 2 z filmu a 2 z oboru vzdělávání. Spektrum motivace a vlastních nápadů na projekty je rovněž rozmanité stejně jako znalosti, které mají účastníci před kurzem a úroveň jejich zkušeností. Už během první ze sedmi prezentací se ukázalo, že mají někteří účastníci velké průniky v oblastech svého zájmu a ve čtvrtém běhu kurzu už mohli pracovat na společných projektech. Poté, co byly překonány počáteční nejistoty a pokračovalo se dále v kurzu, se objevila jistá orientace v zatím zcela neznámých obsazích a mohly být stanoveny cílené otázky. V obsazích dalších kapitol byly mnohé prvky opakovány, a tak mohl být celý obsah lehčeji zvládnut. Není tedy jen možné, ale je také bezpodmínečné nutné podpořit hledání smyslu programování algoritmů u všech, kteří se pohybují v oblasti kultury. Díky vlastnímu pohledu na datový materiál a individuálnímu způsobu práce vznikají rozdílné výsledky a objevují se i jiné otázky, než mají informatici.

 


 

Vraťte se k EPALE tematickému týdnu „Aktuální vzdělávání : Jak můžeme zacházet s umělou inteligencí?“ a čtěte také ostatní napínavé příspěvky na toto téma!


O autorce: Dr. Tabea Golgath je referentkou pro muzea a umění v nadaci Dolního Saska a vede rozvojový program LINK. Jako členka nadace v oblasti kultury se angažuje v nadaci Dolního Saska pro umění, kulturu, vědu a vzdělávání. Podporuje společné projekty v oblasti kultury a sama pracuje v deseti vlastních programech. 

Login (14)

Vuoi cambiare lingua?

Questo documento è disponibile anche in altre lingue. Puoi selezionarne una qui sotto.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro