Salta al contenuto principale
Blog
Blog

Moje účast ve Varšavě na IV. Fóru o vzdělávání dospělých

Doba čtení cca 7 minut - můžete číst, lajkovat a komentovat!


Tento blog napsal Mechthild Jorgol a byl přeložen z němčiny.

Cestování nás formuje v mnohých ohledech a nejrůznějšími způsoby a ačkoliv jsem byl díky projektům Erasmus + hodně na cestách, zůstala mi obzvláště v paměti návštěva kolegů v Polsku. Neumím ani slovo polsky a i když jsem zjistil, že celé jednání bude probíhat v polštině, stejně jsem se přihlásil. Byla mi přidělena velmi přátelsky naladěná tlumočnice, která mě po celý den zasvěceně doprovázela. I když jsme po celou dobu museli sedět zcela vzadu, abychom co nejméně rušili, stejně se nám neustále dostávalo zvýšené pozornosti. Tato situace mi připomněla můj úplně první pobyt v Estonsku. Zde jsem to byl já, kdo potřeboval čas na to, aby pochopil, že se nejedná o soukromé rušící rozhovory, ale že jde o reálné tlumočení.

V úvodu pozdravila moderátorka akce, Monika David – Sawicka, účastníky s pozvánkou na seznámení se s digitálními změnami, které znamenají volné pole pro vzdělávání, abychom se mohli co nejlépe připravit na budování této oblasti ve vzdělávání dospělých.

Dr. Pawel Poszytek uchopil toto vlákno a poukázal na možnosti, potažmo na následky, které budou tyto technologické změny znamenat na budoucím pracovním trhu. Bude nezbytné snažit se rozvíjet další schopnosti, abychom se mohli dobře vyznat na digitalizovaném pracovním trhu. Kdo je přetížen využíváním digitalizačních procesů, má zcel jistě zvýšenou úroveň stresu a díky tomu sníženou výkonnost. A právě zde musí vzdělávání dospělých na vzniklou situaci adekvátně reagovat.

Žádný učený z nebe nespadl

Tristan Tresar, Adrian Castro, Rafal Treter a Rafal Ziomek nadchli všechny přítomné svojí názornou ukázkou odpovědí na otázku: „Jak se pozná studující od mistra?“

Na základě interaktivní lekce v šermu bylo názorně a snadno zapamatovatelně popsáno 5 etap učebního procesu. Jako první byl vyzván jeden z účastníků, aby přišel na pódium.

  1. Výchozí fáze: krátce mu bylo vysvětleno, na co přesně si musí dávat pozor. K manipulaci s fleretem mu nebylo sděleno nic. Potom byl posazen do sportovního kolečkového křesla a měl bojovat proti Rafalovi. První kolo bylo vyřízeno velmi rychle a výsledek byl 10:3 pro Rafala.
  2. Školící fáze: po prvním kole dostal vybraný účastník technický návod k manipulaci s floretem a pokyny k nejrůznějším úhybným manévrům. (Studující potřebují jasné instrukce k jednotlivým krokům a dospělí je přitom nevedou. To znamená, že musí učitel pozorovat, opravovat, instruovat a povzbuzovat k opakování.)
  3. Opakovací fáze: druhý boj trval zřetelně delší dobu, protože se účastník snažil postupovat podle pokynů a tentokrát skončil boj 5:0. (Pochvala při správném provedení a oprava, pokud je to nutné.)
  4. Zapojení studujících: zde byla nastolena otázka: „Kdo z účastníků je angažovaný účastník?“ Pouhá účast na něčem nestačí k tomu, abychom se něco naučili.  Vlastní angažovanost by měla být zdrojem, který…
  5. …automotivace: díky vůli být stále lepším vzniká automatizace a tato v mozku vytváří prostor pro nové učební procesy.

W= Víra (víra – v sebe a v úspěch)

R= Režim  (dispciplína, důsledek, opakování)

C= Cíl (jasný cíl s menšími měřitelnými cíly - postup krok za krokem)

Závěr: Rozdíl mezi mistrem a žákem spočívá v počtu opakování.

Už tady se moje cesta vyplatila a i přes jednu noc strávenou v IC autobuse jsem byl naprosto svěží a zvědavý na další workshop.

Muka při výběru workshopu

Při takové nabídce zajímavých témat nebyl výběr a rozhodování pro další workshop úplně jednoduchý. Ale právě proto že ve vzdělávání dospělých není osobní angažovanost právě vždycky samozřejmostí, lákal mě titulek „Veni, vidi…audiuvavi!“ – Jak se dá posilovat dobrovolnická práce dospělých založená na znalostech a kompetencích.

Síla empatie

Nina Woderska, EPALE velvyslankyně, začala svoji přednášku tvrzením, že angažovanost u dětí a u mládeže je jen zřídka kdy problémem, oproti tomu u dospělých je důvodem klesající angažovanosti nedostatek času nebo volného prostoru. U seniorů je to zase výrazně lepší.

Präsentation Engagement_Forum Erwachsenenbildung Polen

Citovala zde z knihy „Recept pro správný život – 50 návodů ke štěstí“. „Štěstí je umění upravovat plán.“ To ve skutečnosti znamená, že se až příliš často držíme předem stanoveného plánu a díky tomu nemůžeme přiměřeně reagovat na to, co je opravdu podstatné.

Zmínila dva aspekty, proč se lidé angažují v sociálním životě:

  1. Pomáhání máme zakotveno v genech.
  2. Sociální výměna je závislá na vzájemné pomoci.

Nina Woderska vyslovila v místnosti hypotézu, že pomáhání je vlastně potřebou srdce. Jako další se zeptala účastníků, jaký je rozdíl mezi empatií a sympatií a po krátké diskuzi pustila video týkající se angažovanosti.

Paní Woderska poté navrhla novou strukturu ve vytváření dobrovolnické práce: dospělí chtějí být zapojeni do procesu díky svým schopnostem a kompetencím. To také znamená, že se společně pokoušejí nalézat řešení problémů, že se posiluje spolupráce dobrovolníků s ostatními účastníky a neznamená to pouze prostou nabídku školení a příležitost, jak se vyhnout práci.


Já osobně jsem si z tohoto workshopu vzal hodně pro svoji práci na Erasmus + projektech. Za nejpůsobivější považuji video „Síla empatie“. To je skvělý nástroj, který je k nalezení na YouTube pod názvem „The Power of Empathy“. (Je anglicky s německými titulky. )

Já sám jsem už toto video využil ve dvou vzdělávacích kurzech ve strategickém partnerství. Vždy vyprovokovalo živou diskuzi a dlouho na účastníky kurzu působilo.


Od pasivity k proaktivnímu nasazení studentů

Další workshop byl veden Dr. Prof. UAM Malgozrata Rosalska z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Při tomto workshopu byla stanovena základní otázka, jak se dá podpořit proaktivní nasazení studentů při výuce.

Podstatné mechanismy při vytváření postojů jsou:

vědění – afektovanost – jednání

Zde je rozhodující, že je kvalita proaktivního chování cennější než jeho kvantita.

Vortrag ProaktiveHaltung beim Lernen_Forum Erwachsenenbildung 2019

Paní doktorka Rosalska ukázala, jak vzniká napodobující chování stejně jako oceňující a jak vznikají hodnotící kritéria. S přihlédnutím k těmto vzniklým mechanismům je podstatné při vzdělávání s proaktivním chováním nepoužívat hodnotící adjektiva, jako například líný, pilný, ale naopak místo toho postupovat v neutrální rovině.

Kromě toho zdůraznila, že pasivita je částečně vyžadována, částečně chtěna společností jako takovou i když ve své podstatě škodí obecnému blahu. Pro vzdělavatele je důležité porozumět pasivitě studentů, aby ji mohli dále správně diagnostikovat a aby mohli adekvátním způsobem reagovat.

V podstatě existují tři druhy pasivity:

  1. Pasivita z vnějšku ovládaných lidí
  2. Pasivita jako výsledek naučené bezradnosti
  3. Pasivita jako výsledek nadbytku

Postoj a chování se navzájem ovlivňují. Tak má postoj vyučujícího vliv na chování studujícího a obráceně.

Z toho vyplývají pro vzdělavatele následující závěry:

• prozkoumat pasivitu, abychom mohli správně určit diagnózu

• nabízet odpovídající pomoc při rozvoji – zvát k aktivitám bez nucení

• zviditelňovat spolupráci vznikající během společných aktivit a vést k rozvoji proaktivity

Vedle pečlivě vybraných a odborně zprostředkovaných částí fóra přispěly i rozhovory o pauzách k velmi zajímavým pohledům do oblasti mezinárodní spolupráce v souvislosti s polským vzděláváním dospělých. Také zde jsem se mohl zúčastnit některých diskuzí a získat užitečné kontakty. Domů jsem se vrátil s mnoha novými impulzy a podněty a srdečné díky EPALE za tento den ve Varšavě nabytý zkušenostmi. To, že se tento den nevyplatil jenom mně, ukazuje zpětná vazba:

Evaluationswand FED 2019

Čtěte také ostatní příspěvky z Fóra o vzdělávání dospělých v Polsku 2019!
Login (2)

Vuoi cambiare lingua?

Questo documento è disponibile anche in altre lingue. Puoi selezionarne una qui sotto.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro