chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 
 

Learner support

Η εκπαίδευση ενηλίκων παίζει σημαντικό ρόλο στη μετάδοση της γνώσης που σχετίζεται με τη δημοκρατία, την πολιτική, τις πολιτικές διαδικασίες και τις κοινωνικές δομές, ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής. Θα πρέπει να ενδυναμώνει τους ανθρώπους έτσι ώστε να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να συμβάλουν στην κοινωνική πρόοδο.

Adult education plays a key role in imparting knowledge about democracy, politics, political processes and social structures, particularly important in times of economic and social change. It should empower people so that they are in a position to exercise their rights and help shape the way in which society progresses.

What is citizenship education? How and where does it take place? What are thematic key aspects, approaches, methods? How should we structure courses for citizenship education and how can the education of democracy be implemented for adults?

Tokį pasiūlymą gavo Šiaulių valstybinėje kolegijoje šį pusmetį pagal „Erasmus+“ programą studijuojantys įvairių šalių studentai, atėję į susitikimą pasikalbėti, pasidalinti mintimis ir patirtimis, o galbūt ir rūpesčiais bei sunkumais, kuriuos jiems tenka patirti gyvenant ir studijuojant kitoje šalyje, o tai reiškia ir kitoje kultūrinėje, kalbinėje, studijų aplinkoje.

resources

Publikacja powstała jako produkt projektu "Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów" realizowanego w ramach programu POWER. Broszura zawiera sześć scenariuszy lekcji, które powstały w oparciu o szkolenia, które przeszły uczestniczki projektu. Projekt doyczył pracy z uczniami o specjalnych potrzebach. Wszystkie zawarte w publikacji lekcje wykorzystują metody i narzędzia pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Monday 25 November 2019, Hungary

Mérőeszközök az alapkészségek fejlesztéséhez

A Felnőtt Tanulás Hete keretében a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye és a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttképzési szakosztálya 2019. november 25-én, hétfőn 14.00 órakor

Mérőeszközök az alapkészségek fejlesztéséhez” címmel workshopot rendez, melynek helyszíne a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadója (1088 Budapest Vas u. 8. fszt. kiskonferencia terem).

Developing reading skills through the use of different metacognitive strategies leads to the development of reading comprehension, which brings us to the ultimate aim of this paper, which is to reveal the importance of a metacognitive strategic approach in developing reading skills which may, in turn, positively influence reading comprehension. The research question was aimed at finding out whether the metacognitive strategy input realised within the Textual Analysis course yielded better results in the reading proficiency of those groups which had metacognitive strategy-based input.

Monday 2 December 2019, Cyprus

Εκπαίδευση Ενηλίκων και Ψηφιακές Δεξιότητες: Πρακτικές του παρόντος και Προσεγγίσεις για το μέλλον για μια Δεύτερη Ευκαιρία για όλους

/en/file/epaleeaaljpg-0epaleeaal.jpg

Tο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία Έργου «Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2017-19», διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Ψηφιακές Δεξιότητες: Πρακτικές του παρόντος και Προσεγγίσεις για το μέλλον για μια Δεύτερη Ευκαιρία για όλους». Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης του Έργου EPALE.
Man selecting Welsh language icon

Adult Learning Wales has commissioned spoken Welsh training under the Welsh in the Workplace scheme to help learners who already have some basic Welsh language skills to develop them further. This is a Star Supporter Competition mini blog post entry that explores the context and activities of the training sessions. 

25 November 2019
by NSS UK
(en)
1 Ummæli

Realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie „Praktyki zawodowe dla ZSP w Klimontowie”

          

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie  realizuje strategię, której celem jest zapewnienie absolwentom jak najlepszego startu na europejskim rynku pracy.  Projekt, w który weszliśmy zakładał uczestnictwo 80 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie kształcących się w technikum tj. na poziomie ponadgimnazjalnym.

Projektem objętych zostało :

- 40 uczniów z Technikum Handlowego

- 40 uczniów z Technikum Mechanicznego

            

Uczniowie wyjechali i uczestniczyli w czterech wyjazdach do niemieckiego miasteczka Schkeuditz, gdzie zostały dla nich zorganizowane 2-tygodniowe praktyki zawodowe. Wśród naszych uczestników projektu byłu osoby pełnoletnie, które uczą się jeszcze w szkole. Dla nich był to niekwestionowany pierwszy start w dorosłe życie. Dzięki praktykom mogli zobaczyć i nauczyć się zachowań w pracy. Nabywając kompetencje zawodowe i kulturowe zetknęli się z potencjalnymi sytuacjami występującymi w tak zwanym „dorosłym życiu”.

Nadrzędnym celem projektu było nabycie kompetencji zawodowych przez 80 uczestników projektu.

              

Osiągnięte zostały cele operacyjne: udoskonalono  kompetencje językowe i kulturowe, które  stanowią  kompetencje kluczowe według zasad polityki unijnej, ukształtowano u uczniów kreatywne  i mobilne postawy, uczniowie pozyskali  nowe kwalifikacje zawodowe, zwiększono praktyczne umiejętności uczestników w celu podniesienia ich atrakcyjności na rynku pracy. Dorosła młodzież szkoliła się w miejscach praktyk móc chociaż przez chwilę poczuć jak będzie wyglądała ich praca po ukończeniu szkoły. Zobaczyli że ważna obok umiejętności jest punktualność, praca w grupie, często różnych osób. W pewien sposób nauczyli się jak walczyć ze stresem, który pojawia się gdy wchodzimy w nowe środowisko. Podczas spotkań z potenjalnymi pracodawcami poznali możliwość znalezienia pracy poza granicami swojego kraju. Po praktykach podczas paneli dyskusyjnych, zorganizowanych dla pełnoletnich uczestników projektu,  w szkole wymienili swoje doświadczenia z pobytu na praktykach za granicą.

Realizacja projektu zakładała uzyskanie rezultatów twardych i miękkich.

    

Rezultaty twarde:

-odbycie stażu przez 80 Uczestników

-nabycie przez 80 Uczestników kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzonych Europass Mobilność,

certyfikatem projektu i listem referencyjnym,

-nabycie umiejętności językowych potwierdzonych Paszportem Językowym,

- zrealizowanie przygotowania kulturowo-pedagogiczno-językowego

       

Do rezultatów miękkich zaliczymy:

- poprawę umiejętności społecznych, zawodowych, kulturalnych i językowych przez 80 Uczestników m.in. przełamanie

bariery językowej w komunikowaniu się,

- wzrost pewności siebie oraz samooceny Uczestników

- zachęcanie do mobilności,

- zdobycie praktycznych doświadczeń i umiejętności podczas praktyk zagranicznych i przeniesienie tych doświadczeń

na polski rynek pracy,

- poznanie nowych metod pracy,

- zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w Europejskim Rynku Pracy.

   

Uczestnicy projektu  dzięki  uczestnictwu w programie  i odbyciu dwutygodniowych praktyk podnieśli swoją pozycję zawodową i wzrosły ich potencjalne szanse na rynku pracy w kraju i za granicą. Każda z czterech grup wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Niemiec po przyjeździe wykonała i przedstawiła na konferencji podsumowującej prezentację multimedialną z pobytu w Schkeuditz.

25 November 2019
by Marzena Kaczor
(pl)
Saturday 7 December 2019, Germany

Feedback professionell geben und nehmen

Feedback-Techniken bestehen immer aus zwei Teilen: Dem Feedbackgeben und dem Feedbacknehmen. Der Kurs Feedback professionell geben und nehmen soll Lehrenden helfen, die eigene Qualität, Effektivität und Professionalität im Umgang mit Feedback zu erhöhen.

Thursday 28 November 2019

Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald blandt unge voksne

Hvordan beslutter unge voksne, om de skal blive eller holde op på en uddannelse? Hvilke forhold har indflydelse på disse beslutninger? 

DPU, Aarhus Universitet, har i samarbejde med VUC’er og erhvervsskoler forsket i de unges beslutningsprocesser. På denne konference præsenteres ny forsknings- og erfaringsbaseret viden om frafald i erhvervs- og voksenuddannelserne med fokus på de unge voksnes beslutningsprocesser.
 

Thursday 21 November 2019, Spain

Alumnado de Formación Profesional presenta sus trabajos en el Festival Internacional de Cine de Gijon

El alumnado del Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (Asturias) ha decidido someter sus trabajos al contraste de la realidad real, al análisis y las críticas del mundo no académico. Alumnos y alumnas de este Centro Integrado de Formación Profesional presentan, en el marco del Festival Internacional de Cine de Gijon, (FICX), y bajo el título Estamos de Cine, piezas audiovisuales producidas y realizadas en el desarrollo de su actividad académica.

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να γίνει απολογισμός των ενεργειών στις οποίες τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εφαρμόσουν τη σύσταση για την αναβάθμιση των διαδρομών

 

Businessman with a skills infographic

Belfast Metropolitan College has partnered with organisations and education institutions in Greece, Bulgaria and Romania to deliver the Live Skills programme - a programme that enables young learners and professionals to develop business management skills and specific skills in the audiovisual creative fields.  The programme delivers both work based and cross-country learning opportunities. 

15 November 2019
by Isaac May
(en)

WE WANT TO BE YOUR KA1 OR KA2 PARTNER

Dear all,

My name is Sona Stefkova, and I represent an adult educational company in Bratislava (Slovakia) - topcoach.sk.
We are interested to be a partner in your KA1 or KA2 projects, we can offer best practice and trainings related to soft-skills, self-development and leadership topics. We also have experiences leading Erasmus+ project (we are recently leading partner and partner of different projects).

Our main areas of educating and focus are:

Wednesday 17 June 2020, Czech Republic

Konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020 – Praha, 17. 6. 2020

Již třetí ročník konference pro personalisty se zodpovědností za rozvoj a vzdělávání pracovníků. Těšit se můžete na zajímavá témata, řečníky a praktické aplikační workshopy. A samozřejmě na neformální atmosféru či setkání a diskuse s kolegy z oboru.

Praha, 17. 6. 2020, 10 – 18 hodin

Cílová skupina:

Wednesday 10 June 2020, Czech Republic

Konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020 – Brno, 10. 6. 2020

Již třetí ročník konference pro personalisty se zodpovědností za rozvoj a vzdělávání pracovníků. Těšit se můžete na zajímavá témata, řečníky a praktické aplikační workshopy. A samozřejmě na neformální atmosféru či setkání a diskuse s kolegy z oboru.

Brno, 10. 6. 2020, 10 – 18 hodin

Cílová skupina:

Síður

Subscribe to RSS - Learner support