chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

resources

| 11 March 2020
| by Ana Guerrero

Las competencias, por tanto, se contextualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.

resources

| 11 March 2020
| by Rumiana Kostadinova

Курсът „Оценка на екологичния риск при управлението на отпадъците“  представя информация за основните приложения на този подход за преценяване на всеки източник на опасност за или от околната среда. Разглеждат се стратегиите и методите за създаване и прилагане на цялостна обществена програма за управление на твърдите битови отпадъци.

resources

| 11 March 2020
| by Cristina PEREIRA

A Plataforma europeia para a Aprendizagem ao Longo da Vida disponibilizou, no final de fevereiro, através do seu site, o primeiro produto de um projeto, iniciado em 2018, intitulado “Tracking and Monitoring the Progress of Adult Learners” que envolve igualmente parceiros de cinco países europeus (Grécia, Reino Unido, Bélgica, Suécia e Eslovênia).

resources

| 11 March 2020
| by ANQEP EPALE

Consciente da importância do investimento na orientação profissional, o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional, em articulação com a European Training Foundation, a OCDE, a Organização Internacional do Trabalho e a UNESCO, elaborou uma brochura que destaca a relevância da orientação profissional, junto dos jovens, na escolha de percursos profissionais e de carreiras, salientado o potencial de cada qual.

resources

| 11 March 2020
| by EPALE NSS Sverige

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har publicerat en skrift om unga vuxna med högfungerande autism.

Författarna Martin Hugo och Joel Hedegaard har baserat sin forskning på intervjuer med målgruppen.

Fokuset ligger på hur man kan anpassa utbildningen till denna målgrupp som ofta har en skolgång bakom sig med misslyckanden.

Rapporten finns att ladda ner gratis på SPSMs hemsida.

resources

| 11 March 2020
| by Esther Hernández
Existen diversas plataformas y aplicaciones a través de las cuales se pueden realizar videoconferencias de forma totalmente gratuitas. Pueden ser una alternativa si no se puede acudir al centro educativo, para poder recibir la formación, o bien pueden utilizarse en aquellas enseñanzas que se imparten en régimen a distancia, por ejemplo, para llevar a cabo las tutorías virtuales. Permiten conectar a docentes y estudiantes y, en muchos casos, poder compartir documentos y recursos on line.

resources

| 11 March 2020
| by Lauramaija HURME

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tunnistamisen helpottamiseksi ja parantamiseksi 6.2.2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ja pohtia osaamisperusteisen kuvauksen hyödyntämistä vapaassa sivistystyössä ja tehdä ehdotus koulutuksen osaamisperusteisen kuvauksen malliksi sekä yhteiseksi koulutuksen laajuutta kuvaavaksi yksiköksi. Lisäksi työryhmän tuli tehdä ehdotukset tarvittavasta jatkovalmistelusta.

resources

| 11 March 2020
| by Lauramaija HURME

Undervisnings- och kulturministeriet i Finland utsåg den 6 februari 2019 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att dels utreda hur man kunde använda sig av en kompetensbaserad beskrivning av utbildning inom det fria bildningsarbetet samt lägga fram ett förslag till en modell för detta slags beskrivningar och för en gemensam enhet som anger utbildningens omfattning. Därtill skulle arbetsgruppen presentera förslag till fortsatt beredning.

resources

| 11 March 2020
| by EPALE NSS Sverige

Rapporten från NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) ger en bild av den nordiska situationen när det gäller grundläggande digitala färdigheter och summerar gemensamma möjligheter och utmaningar i en nordisk SWOT-analys. Utifrån analysen formuleras ett antal rekommendationer som riktar sig till policynivån i de nordiska länderna och följs av ett antal lärande exempel från samtliga länder.

Rapporten har tagits fram av Nätverket för grundläggande färdigheter i Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) med representanter från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

resources

| 11 March 2020
| by Peter Maľa
Bezplatné online kurzy spoločnosti National Geographic ponúkajú vzdelávateľom rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti v oblasti geografie a environmentálnej výchovy. Kurzy sú otvorené pre vzdelávateľov z celého sveta, ktorí pracujú s účastníkmi vzdelávania vo formálnom alebo neformálnom prostredí.

resources

| 10 March 2020
| by Uudo LAANE

The project “Digital Skills 4 ALL” aims to provide guidance and training for adult educators across Europe on how to use ICT tools and digital methods to better deliver basic skills adult education.  This will be done through an integrative approach in collecting, sharing and disseminating innovative and inclusive teaching and learning practices using ICT tools and digital methods.

resources

| 9 March 2020
| by Olivera Markovic

Osnovni dokument na kome se zasniva ovaj Akcioni plan je Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020.godina

Akcioni plan jeusklađen sa: Evropskim okvirom za nacionalne strategije za integraciju Roma, Akcionim planom za poboljšanje položaja Roma i Sinti u području djelovanja OEBS-a (Action plan on improving the situation of Roma and Sinti within OSCE area(MC.DEC/3/03)), OEBS-ovim Akcionim planom za unapređenje ravnopravnosti polova, Okvirnom konvencijom za zaštitu manjina Savjeta Evrope.

resources

| 9 March 2020
| by Paula BEUDEAN

The digitalisation of society is transforming everyday life. Non-formal learning spaces and organisations are changing the way they reach and support their cohorts. Educators are looking for ways to effective, technology-enhanced services that support their work. However, many of them are not ready to make the most of digital technologies to support young peoples’ personal and social development. To help organisations to strategically plan and improve their use of digital technologies we developed several easy-to-use tools. Our Digital Learning Planning Toolkit includes:

resources

| 9 March 2020
| by Paula BEUDEAN

The Skill IT for Youth Training Toolkit is a tool for non-formal educators to enhance their competence in providing workshops to develop 21st century employability skills. It offers a digital perspective on well-known competences. We encourage educators to enrich their activities using the tools and resources that new technology brings to the learning process. The toolkit provides:

resources

| 9 March 2020
| by Paula BEUDEAN

The Skill IT for Youth Competence Framework includes knowledge areas related to ICT, digital and social media, and identifies the competences needed by non-formal educators to be effective in these areas. The focus of the Framework is to equip them with the relevant practice skills and attitudes to support their students in acquiring Digital Competence themselves, including information, media and technology skills of course but also broader innovation skills and generally 21st Century Skills that enhance employability as well as personal wellbeing. This Framework is innovative in developing

resources

| 9 March 2020
| by Cristina PEREIRA

O Centre for European Policy Studies, em colaboração com o Grow with Google, elaborou um relatório Intitulado “Index of readiness for digital lifelong learning: changing how Europeans upgrade their skills” que fornece um ranking dos países europeus em matéria de aprendizagem ao longo da vida digital.

resources

| 9 March 2020
| by Karine Nicolay

België doet het op het vlak van levenslang leren goed qua bijscholen. Maar het kan beter als het gaat over langdurige bijscholingen of het loopbaangericht omscholen. Dat stelt HR-bedrijf Randstad naar aanleiding van een studie over levenslang leren. Die toont onder meer aan dat de helft van de werknemers jaarlijks minstens één opleiding volgt.

resources

| 9 March 2020
| by EPALE NSS Sverige

Pianobananer, digital älgjakt och en bloggande 107-åring. I rapporten från Digidelnätverket om eMedborgarveckan 2019 finns massor av inspirerande reportage för dig som vill arrangera aktiviteter för att främja digital kompetens.

I en digital värld är det viktigt att det finns platser som erbjuder stöd och hjälp att navigera i den digitala världen. Den här rapporten är ett sätt att synliggöra det kvalitativa arbete som sker runt om i landet för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

resources

| 9 March 2020
| by Zdenka Marton
Istraživanje među učenicima o korištenju ne/obnovljivih izvora energije i njihov utjecaj na okoliš, gospodarstvo i održivi razvoj. Cilj ankete je stvoriti odgovornost za očuvanjem okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu i gospodarstvu svake države.

resources

| 9 March 2020
| by Hatice SANCAR TOKMAK

The aim of this study is to investigate the effects of energy resources activities on attitudes and views of prospective classroom teachers about renewable energy resources within the context of out-of school learning environments. In the study, quasi-experimental design without pre-test post-test control group was used. The research was conducted in the spring term of 2017-2018 academic year with an in-depth study plan for a total of 14 weeks with 12 prospective classroom teachers within the scope of Community Service Practices course.

resources

| 8 March 2020
| by Ginta Salmina

Erasmus+ projekta “Mācīties būt: Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmās” ietvaros izstrādāta rokasgrāmata un citi materiāli. Projektā bija iesaistītas izglītības iestādes, mācībspēki un pētnieki no septiņām Eiropas valstīm: Somijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Portugāles, Slovēnijas un Spānijas.

Síður

Subscribe to EPALE RSS