European Commission logo
Búa til notendanafn
Hægt er að velja fleiri leitarorð með því að nota kommu á milli orða

Blog

Blog

Digitální občanství

Profile picture for user hotmandarin.
Martin Dobeš

Existují země, například Estonsko, kde vám stát místo klasické "občanky" poskytne digitální či virtuální identifikaci, díky níž můžete nejen digitálně podepisovat úřední dokumenty, ale také založit si firmu, zřídit si účet v bance, volit ve volbách, přihlásit se ke zdravotnímu pojištění nebo zajít do knihovny. V Česku, kde stále ještě milujeme kulatá razítka a papíry, to zní jako scifi.

To ale není obsahem digitálního občanství. To se totiž týká každého, kdo pravidelně používá Internet a informační technologie. Mezi klíčové oblasti mimo jiné patří: digitální gramotnost, digitální a intelektuální práva a povinnosti, digitální bezpečnost a ochrana údajů, digitální právo a etiketa, digitální dostupnost a digitální komunikace. Digitální nástroje pronikají do každodenního života zdánlivě bez jakýchkoli omezení a vzdělávání v oblasti digitálního občanství přispívá k větší informovanost o tom, jak je používat efektivně a zodpovědně. 

Koncept digitálního občanství je spojením spoluúčasti a zodpovědnosti a příležitosti podílet se na vytváření lepšího světa, podobně jako koncept občanství evropského nebo aktivního.

Digitální občanství je konceptem stále častěji zařazovaným aktivní i pasivní formou do výuky, ať již prostřednictvím vzdělávání či bezpečnosti. V určitých aspektech má styčné plochy s mnohokrát zdůrazňovanou mediální gramotností, což lze pozorovat i v tzv. Pařížské deklaraci, která mimo jiné zmiňuje důležitost „podpory kritického myšlení a mediální gramotnosti, zejména ve vztahu k Internetu a sociálním médiím, aby se mohla rozvinout odolnost vůči všem formám diskriminace a indoktrinace“.

Digitální občanství je pojem, který je přítomen ve všech standardech ICT. ISTE ho nejen integruje do svých standardů, ale věnuje se mu i samostatně. V publikaci Digital Citizenship in Schools definuje 9 základních komponent digitálního občanství: dostupnost (stejná pro všechny); online obchodování (nakupování, utrácení, hazard); komunikace (teoreticky možná s kýmkoli); digitální gramotnost (schopnost najít a zpracovat informace, ovládání počítačů); etika (Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi); zákon (protiprávní jednání); osobní práva a zodpovědnost (svoboda slova ad.); zdraví (ergonomie ad.); bezpečnost (nastavení prostředí tak, aby byla rizika potlačována).

Zajímavý článek The importance of digital citizenship in schools publikoval Mike Ribble v časopise District Administrator. Navrhuje v něm místo pojmu „digitální stopa“, který vysvětluje fakt, že po nás online něco vždy zůstává, používat „digitální tetování“, které je teď v reálné podobě u mládeže tak oblíbené. Mnohem lépe vystihuje, že toho, co publikujeme online, se již nikdy nezbavíme.

Rada Evropy v současnosti realizuje projekt DCE, Digital Citizenship Education, zaměřený na mládež pohybující se zhusta v džungli sociálních sítí a online platforem. A protože se jedná o vzdělávání pro digitální občanství, nejde zdaleka jen o technologie, ale spíše o bezpečnost, etiku, zodpovědnost, mediální gramotnost a související témata. 

Jde jednoznačně o horké téma, které nám v našem rybníku zatím utíká, přestože je zřejmé, že nás stupňující se tlak a všelijaké hrozby spojené s virtuálními světy dříve nebo později donutí vzdělávat se i v této oblasti.  Mládež, dospělá populace a koneckonců i senioři: ti všichni takové vzdělávání potřebují jako koza drbání.

 

Zdroje: https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citize…

Login (0)
Efnisorð

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so!
Click the link below and start posting a new article!

Nýjustu umræður

Profile picture for user EPALE Moderator.
EPALE Moderator

Virk samfélagsleg þátttaka á efri árum og nám þvert á kynslóðir

Þegar litið er til lýðfræðilegra breytinga (demographic change) í Evrópu kemur í ljós að hlutfall eldra fólks í öllum Evrópusambandslöndunum er hátt og fer hækkandi. Þess vegna er afar áríðandi að boðið sé upp á hágæða námsefni, sem sniðið er að þörfum eldra fólks og að fólkið sjálft sé haft með í stefnumótun í símenntun og virkri þátttöku í samfélaginu. 

Meira

Latest News

Butterfly pictured - EPALE community stories.
Fréttir

Samfélagssögur EPALE 2024

Ert þú með sögu til að segja? Hvernig hefur fullorðinsfræðsla breytt þínu lífi? Samfélagssögur EPALE...

TreeImage.
Jóhann Páll Ástvaldsson
EPALE THEMATIC FOCUSES 2024. A woman holds up glasses with a green background.
Fréttir

Meginþemu EPALE 2024

Meginþemu EPALE árið 2024 varpa ljósi á þrjár af helstu áskorunum sem steðja að heiminum um þessar...

TreeImage.
Jóhann Páll Ástvaldsson

Væntanlegir viðburðir