European Commission logo
Búa til notendanafn
Resource Details
Auðlind

OBRAZOVANJE ZA GLOBALNE CILJEVE ODRŽIVOG RAZVOJA: CILJEVI UČENJA – UNESCO

Nova UNESCO-va publikacija "Obrazovanje za Globalne ciljeve održivog razvoja: Ciljevi učenja” ima za cilj da podrži kreatore politika, kreatore kurikuluma i nastavnike u izradi strategija, programa i kurseva za promovisanje učenja za SDGs (Globalne ciljeve održivog razvoja). Ovaj dokument daje smjernice i nudi prijedloge za teme i ciljeve učenja koje edukatori mogu odabrati i prilagoditi tako da odgovaraju konkretnim kontekstima učenja.

Publikaciju možete preuzeti ovdje MNEEN

Resource Details
Höfundur gagna
UNESCO (2014a)
Gerð efnis
Tækifæri og efni
Land
Crna Gora
Útgáfudagur
Language of the document
crnogorsko
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!