Skip to main content
Resource Details
Auðlind

КОНСТРУКТИВИЗМЪТ – ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ

КОНСТРУКТИВИЗМЪТ – ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ

В статията е направен кратък теоретичен преглед на определящи мнения за конструктивизма, разгледана е същността на обучението в интерактивен режим. Очертани са принципи на организацията на интерактивното обучение, негови положителни страни, проблеми и очаквания от използването му в педагогическата практика.

Връзка към ресурса: https://diuu.bg/emag/6928/

Resource Details
Resource author
Радка Николаева
Gerð efnis
Greinar
Útgáfudagur
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!