Blog
Blog

Staňte sa ambasádorom v boji proti predčasnému ukončeniu odborného vzdelávania a prípravy

Zapojte sa do propagácie a šírenia súboru nástrojov na riešenie problému predčasného ukončenia odborného vzdelávania a prípravy.

Cedefop (The European Centre for the Development of Vocational Training) vyzýva všetkých, ktorí sú tvorcami politiky, poskytovateľmi vzdelávania, expertmi alebo inými zainteresovanými stranami, ktoré sa podieľajú na riešení problému predčasného ukončenia odborného vzdelávania a prípravy, aby sa zapojili do propagácie a šírenia súboru nástrojov na riešenie tejto problematiky. Staňte sa ambasádorom v boji proti predčasnému ukončeniu odborného vzdelávania a prípravy.

Úloha a výhody ambasádora:

  • buduje svoju sieť stretávaním sa a spoznávaním iných ambasádorov, ktorí sa snažia znížiť počet prípadov predčasného ukončenia odborného vzdelávania a prípravy v Európe,
  • šíri výsledky svojej práce prostredníctvom zdieľania výsledkov svojho projektu, iniciatívy alebo politiky zameranej na riešenie problému predčasného ukončenia vzdelávania,
  • získava nové poznatky o osvedčených postupoch v iných krajinách prostredníctvom výmeny nápadov a skúseností o tom, čo prispieva k úspešnému riešeniu problému predčasného ukončenia vzdelávania.

Ako ambasádor môže prispieť k tomuto súboru nástrojov:

  • navrhovaním osvedčených postupov a nástrojov, do ktorých je zapojený,
  • zasielaním súvisiacich publikácií, noviniek a pripravovaných podujatí,
  • zdieľaním svojich nápadov na zlepšenie a obohatenie tohto súboru nástrojov,
  • šírením súboru nástrojov a zapájaním nových používateľov.

Formulár na registráciu nových ambasádorov nájdete tu.

Možnosť stať sa ambasádorom je otvorená pre jednotlivcov zo všetkých členských štátov EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a kandidátskych krajín.

Ambasádori v žiadnom prípade nezastupujú svoje krajiny, inštitúcie ani úrad Cedefop. Úloha ambasádora je obmedzená na umožnenie propagácie, šírenia a udržateľnosti súboru nástrojov Cedefopu na riešenie problému predčasného ukončenia vzdelávania a prípravy.

Neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o počet ambasádorov v jednotlivých krajinách, regiónoch alebo inštitúciách, ani pokiaľ ide o počet rokov skúseností v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a riešenia problematiky predčasného ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy.

vet.

Obrázok: Cedefop

Login (2)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nýjustu umræður

Virk samfélagsleg þátttaka á efri árum og nám þvert á kynslóðir

Þegar litið er til lýðfræðilegra breytinga (demographic change) í Evrópu kemur í ljós að hlutfall eldra fólks í öllum Evrópusambandslöndunum er hátt og fer hækkandi. Þess vegna er afar áríðandi að boðið sé upp á hágæða námsefni, sem sniðið er að þörfum eldra fólks og að fólkið sjálft sé haft með í stefnumótun í símenntun og virkri þátttöku í samfélaginu. 

Meira