European Commission logo
Búa til notendanafn
Всички презентации от семинара за професионалното образование и обучение
Document

Всички презентации от семинара за професионалното образование и обучение

По-долу Ви предоставяме достъп до всички презентации, представени на семинара "Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност, проведен в курортен комплекс "Слънчев бряг", община Несебър, от 22-22 юли 2021 г. По-конкретно темите на презентациите и имената на презентаторите бяха:

1. Изпълнение на стратегическите цели на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.  Презентатор: Валентина Дейкова, Министерство на образованието и науката;

2. EPALE – тематични фокуси през 2021 г., вкл. цели, методи на обществената консултация и резултати от предварителната оценка; Презентатор: Жулиян Гочев, Министерство на образованието и науката;

3. Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност; Презентатор: Румяна Костадинова, външен експерт към екипа на националния координатор.

Login or Sign up to join the conversation.

Viltu bæta við efni í hópnum?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and add group content now!