Resource Details
Auðlind

Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities. Final report.

Raport przedstawia polityki i praktyki w zakresie poradnictwa przez całe życie w krajach Unii Europejskiej. Omówione zostały w nim najważniejsze trendy, wyzwania i możliwości. 

Dokument powstał w ramach pracy konsorcjum tworzonego przez Institute for Employment Research at the University of Warwick i Finnish Institute for Educational Research at the University of Jyväskylä. Jego autorzy - Sally-Anne Barnes, Jenny Bimrose, Alan Brown, Jaana Kettunen, Raimo Vuorinen -  zrealizowali badania obejmujące przegląd literatury oraz 30 wywiadów pogłębionych z ekspertami w dziedzinie LLG z całej UE. W ramach badań zorganizowano także dwa jednodniowe warsztaty eksperckie w celu analizy aktualnych praktyk i przeglądu dostępnych danych. Łącznie w badaniu wzięło udział 72 ekspertów z całej UE. 

Raport jest bardzo interesującą lekturą dla teoretyków i praktyków poradnictwa całożyciowego. Poza analizą aktualnych praktyk, autorzy wskazali także kluczowe trendy i wyzwania. Rekomendacje mają charakter praktyczny i wyznaczają kierunki namysłu nad celami współcześnie postrzeganego poradnictwa całożyciowego. 

 

Resource Details
Resource author
Sally-Anne Barnes, Jenny Bimrose, Alan Brown, Jaana Kettunen, Raimo Vuorinen
Gerð efnis
Stefna á landsvísu
Útgáfudagur
Language of the document
Login (0)
Efnisorð

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!