European Commission logo
Búa til notendanafn
Blog
Blog

Kansainvälistä hanketyöskentelyä koronasta huolimatta

Korona on tuonut kansainväliseen hanketyöskentelyyn haasteita, mutta myös uusia mahdollisuuksia. Kuinka Kuopion kansalaisopistossa on selvitty?

Kun aloitimme Erasmus+ KA2 -hankkeemme syksyllä 2019, emme voineet aavistaa, mitä on edessä. Ensimmäisen Saksassa pidetyn hankekokouksen jälkeen odotimme innolla seuraavaa kokousta Ruotsissa, joka oli tarkoitus pitää huhtikuussa 2020. Kaikki kokous- ja matkavalmistelut oli jo tehty, kun korona iski ja jouduimme muuttamaan suunnitelmaa. Siirsimme kokouksen ajankohtaa syksyyn, mutta pian kävi selväksi, ettei tätäkään suunnitelmaa voida toteuttaa, ja jouduimme siirtymään virtuaalisiin hankekokouksiin. Koronasta huolimatta hanketyö kuitenkin jatkui.

Yhteiselle nettisivulle koottiin hankkeen teeman mukaisesti esimerkkejä kuvataiteen käytöstä opetuksessa. Sivustolta löytyy runsaasti mm. eurooppalaisten taiteilijoiden elämäkertoihin ja taideteosten kuvailuun liittyviä tehtäviä kieltenopiskelijoille sekä esimerkkejä siitä, kuinka taideopettajat ovat hyödyntäneet materiaalia omassa opetuksessaan. Koska Kuopion kansalaisopiston ohjelmassa oli useita hybridikursseja, joille oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä, maaliskuussa 2021 hankekumppaneille tarjottiin mahdollisuutta tulla seuraamaan taideryhmämme hybridiopetusta. Tunnille osallistui opettajia Saksasta ja Espanjasta. Myös kuvaus tämän hybriditunnin kulusta löytyy hankkeen nettisivulta.

Lisäksi vuoden aikana jatkettiin ruokakulttuuriteemaa esittelemällä tyypillisiä paikallisia ruokia. Ruuista kootaan virtuaalinen keittokirja, jonka avulla pääsee tutustumaan eri alueiden ruokakulttuuriin. Henkilökohtaisiin muistoihin liittyvän teeman osalta päätettiin hyödyntää vallitsevaa tilannetta ja kirjoittaa ylös kokemuksia pandemian ajalta eri maista. Myös nämä kirjoitukset kootaan virtuaaliseksi kirjaksi. Kuopion kansalaisopistossa tarinoita kirjoittivat edistyneen englannin ryhmän opiskelijat ja heidän opettajansa. Kirjoituksissa tuli hyvin esille olosuhteiden poikkeuksellisuus, mutta myös usko ja toivo tulevaan. Kirjoittajat löysivät ikävien tapahtumien seasta myös positiivisia kokemuksia ja uskoivat vahvasti tilanteesta selviämiseen yhteistyön voimalla. Kun taistelemme yhdessä yhteistä vihollista vastaan, keksimme uusia tapoja selviytyä ongelmista ja kuljemme kohti parempaa huomista.

Tähän uskomme vahvasti myös hankkeen osalta. Vaikka peruutettuja Ruotsin ja Italian hankekokouksia ei enää pystytä toteuttamaan, toivomme tapaavamme taas lokakuussa 2021 Espanjassa. Keväällä 2022 on sitten meidän vuoromme järjestää hankkeen päätöskokous täällä Kuopiossa. Luotamme siihen, että silloin pandemia on jo selätetty ja pystymme järjestämään hienon päätöksen tälle poikkeuksellisissa oloissa toteutetulle hankkeelle.

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nýjustu umræður

Virk samfélagsleg þátttaka á efri árum og nám þvert á kynslóðir

Þegar litið er til lýðfræðilegra breytinga (demographic change) í Evrópu kemur í ljós að hlutfall eldra fólks í öllum Evrópusambandslöndunum er hátt og fer hækkandi. Þess vegna er afar áríðandi að boðið sé upp á hágæða námsefni, sem sniðið er að þörfum eldra fólks og að fólkið sjálft sé haft með í stefnumótun í símenntun og virkri þátttöku í samfélaginu. 

Meira