Resource Details
Auðlind

Kompass 2020: Helse i et kompetansepolitisk perspektiv

Sysselsettingsandelen i Norge har falt siden 2000, og er lavere enn i flere andre land. Fallet skyldes i stor grad endringer i befolkningens sammensetting. For grupper med lite formell utdanning kan nedgangen skyldes strukturelle endringer i arbeidsmarkedet og høyere krav til kompetanse. Tema som beskrives i rapporten:

  • Stadig flere som står utenfor arbeid og utdanning, mottar helserelaterte ytelser
  • Kompetanse som kreves i arbeidslivet
  • Sammenheng mellom helse og kompetanse er komplekst
  • Kompetent arbeidskraft som sikrer at arbeidsmarkedet fungerer godt, er viktig
  • Kompetansepolitikk er god inkluderingspolitikk
Resource Details
Resource author
Kompetanse Norge
Gerð efnis
Úttektir og skýrslur
Land
Útgáfudagur
Language of the document
Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!