European Commission logo
Búa til notendanafn
Resource Details
Auðlind

Обзор на образованието и обучението 2016 г. (България)

Част 2 от Обзора на образованието и обучението за 2016 г. включва 28 отделни доклада по държави. Тя се основава на най-актуалните количествени и качествени данни, за да представи и да направи оценка на най-важните нови и съществуващи мерки на политиката във всяка държава-членка на ЕС, като акцентира върху случилото се от средата на 2015 г. нататък. Така тя допълва съществуващите източници на информация, които предоставят описания на националните системи за образование и обучение. Структурата на докладите по държави е следната. В раздел 1 е представен статистически преглед на основните показатели в областта на образованието и обучението. В раздел 2 накратко се посочват основните предимства на националната система на образование и обучение и основните предизвикателства пред нея. В раздел 3 са застъпени разходите за образование и предизвикателствата, свързани с демографията и уменията. Раздел 4 е посветен на преждевременното напускане на училище, на образованието и грижите в ранна детска възраст, както и на основните умения като важни теми, свързани с борбата с неравенството и насърчаването на социалното приобщаване. В раздел 5 се разглеждат политиките за модернизиране на училищното образование, в това число, учителската професия и цифровите и езиковите умения. В раздел 6 се разискват мерки за модернизиране на висшето образование. Накрая, раздел 7 включва професионалното образование и обучение, както и ученето за възрастни.

Resource Details
Höfundur gagna
Европейска комисия
Gerð efnis
Úttektir og skýrslur
Land
България
Útgáfudagur
Language of the document
Български
Resource media
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!