Skip to main content
Resource Details
Auðlind

Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Sweden

Den 13 maj publicerades OECD-rapporten ”Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Sweden” om integrationen på den svenska arbetsmarknaden och i samhället.

I rapporten lyfter OECD bland annat fram vikten av att investera i utbildningsinsatser för att framförallt lågutbildade, men även högutbildade, nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. OECD betonar även vikten av att påbörja etableringsinsatser redan under asyltiden och att förbättra samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Läs mer på Regeringskansliets webbplats.

Resource Details
Resource author
OECD
Gerð efnis
Úttektir og skýrslur
Land
Útgáfudagur
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!