chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 
 

Nacionalne svetovalne službe - Slovenija

CMEPIUS – Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Address: 

Ob železnici 30a,
1000 Ljubljana

Phone: 
+386 1 620 94 50
Fax: 
+386 1 620 94 51
Email: 
epale@cmepius.si
View Larger Map
 • The organisation
 • Work programme
 • The team
 • Adult Learning in the country
 • National Stakeholders

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je javni zavod, ki je bil ustanovljen leta 2003. Z zbiranjem neformalno in formalno pridobljenih znanj ter izkušenj Center predstavlja pomembno organizacijo v evropskem izobraževalnem prostoru, predvsem pa slovenskim organizacijam ponuja možnost večjega umeščanja in vključevanja v širšo evropsko družbo. Kot nacionalna agencija je center odgovoren za izvajanje programa Vseživljenjsko učenje in njegovega naslednika programa Erasmus+ (za področje izobraževanja, usposabljanja in športa). Od leta 2005 deluje tudi kot nacionalna svetovalna služba za akcijo eTwinning. Prav tako usklajuje delo nacionalne strokovne skupineECVET, sodeluje v evropskem projektu Work Based Learning ter koordinira nekatere druge nacionalne in mednarodne programe in pobude, kot soEURAXESS, CEEPUS, Slovenski štipendijski sklad SI04 – EEA in NFM ter bilateralne štipendije. 

Redne dejavnosti Centra (nacionalna agencija programov Evropskih skupnosti in programi mednarodne mobilnosti) so:

·                program Erasmus+ (naslednik programa Vseživljenjsko učenje),

·                štipendije (CEEPUSSlovenski štipendijski sklad SI04, bilaterala, Osimo, tečaji slovenskega jezika).

 

Projekti in podporne aktivnosti so:

·                program eTwinning,

·                program Evropa za državljane,

·                spletna platforma EPALE,

·                EURAXESS (informacijska podpora mobilnosti raziskovalcev v evropskem prostoru),

·                Slovenski štipendijski sklad SI04, NFM/EEA,

·                organizacija dogodkov,

·                projekti mrež za evropsko tematsko spremljanje (ECVET, tematska mreža Work based learning) evalvacije programov, priznanja dobrim projektom (Jabolka kakovosti, Zlati kabel).

Nacionalno podporno službo EPALE Slovenija zastopajo:

Izobraževanje odraslih v Sloveniji ima dolgo tradicijo in je umeščeno v sistem vzgoje in izobraževanja. Z ustanavljanjem razvojnih služb, strokovnih organov in organizacij za izobraževanje odraslih, z organiziranim in stalnim obveščanjem javnosti, s promocijo vseživljenjskega učenja ter z drugimi razvojnimi spodbudami je Slovenija ohranila sistem izobraževanja odraslih tudi v tranzicijskih razmerah.

Za Slovenijo, ki je članica Evropske unije od leta 2004, so značilne podobne razvojne spremembe in izzivi kot za večino drugih držav članic. Prebivalstvo se stara, narava trga se zelo hitro spreminja, prav tako se hitro spreminja in razvija informacijska in druga tehnologija, proces globalizacije pa povzroča nenehno spreminjanje pogojev dela in življenja. Zaznavamo tudi večjo socialno razslojenost, ki jo je mogoče zmanjšati prav z izobraževanjem in usposabljanjem. Prav s tem namreč omogočamo posameznikom osebno rast, zaposlitev, blaginjo in večjo socialno varnost, družbi pa razvoj, napredek in socialno kohezijo.

Področje izobraževanja odraslih v Sloveniji ureja Zakon o izobraževanju odraslih (UL 110/2006, uradno prečiščeno besedilo), ki je bil dobra podlaga za razvoj področja, ter leta 2013 sprejete Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020). Vsako leto Vlada RS sprejme tudi Letni program izobraževanja odraslih, v katerem so določeni izobraževalni programi in dejavnosti, ki se izvajajo in (so)financirajo iz državnega proračuna v posameznem letu.

Z Nacionalnim programom izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji (ReNPIO) naj bi Slovenija do leta 2020 dvignila izobrazbeno raven prebivalstva, splošno izobraženost, izboljšala možnosti za izobraževanje in preko tega povečala zaposljivost aktivnega prebivalstva. Pri splošni izobrazbi prebivalcev si resolucija kot cilj zadaja, da se bo delež odraslih v starostni skupini od 25 do 64 let, ki so vključeni v splošno izobraževanje, do leta 2020 povečal na osem odstotkov (leta 2011 je bilo v splošno izobraževanje vključenih 5 odstotkov odraslih v omenjeni starostni skupini).

Delež prebivalstva, starejši od 15 let in z nedokončano osnovno šolo, naj bi se po resoluciji s 4,4 odstotka v letu 2011 do leta 2020 zmanjšal na 2,2 odstotka. Delež starih od 25 do 64 let z dokončano srednjo strokovno izobrazbo pa naj bi se s 57 odstotkov v letu 2011 do leta 2020 povečal na 63 odstotkov. S spodbujanjem in sofinanciranjem vpisa na višješolske programe strokovnega izobraževanja naj bi se po določilih resolucije zvišal tudi delež odraslih od 30. do 34. leta, ki imajo dokončano terciarno izobrazbo.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport priznavajo, da s trenutno zagotovljenimi sredstvi predlaganega načrta ne bo mogoče v celoti uresničiti. Zato menijo, da se bodo morali opredeljeni programi delno financirati tudi iz drugih virov, kot so proračuni lokalnih skupnosti, sredstva delodajalcev in posameznikov ter sredstva za projekte iz mednarodnih virov. V veliki meri naj bi bilo uresničevanje ciljev odvisno tudi od partnerskega sporazuma z Evropsko komisijo o črpanju sredstev iz Evropskega socialnega sklada po letu 2014.

 

Vir: Andragoški center Slovenije, 29. 1. 2015

Akterji v izobraževanju odraslih v Sloveniji:

 • Andragoški center Slovenije (ACS),
 • Andragoško društvo Slovenije (ADS),
 • Center za poklicno izobraževanje (CPI),
 • Društvo organizacij za izobraževanje odraslih (DOIO),
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ),
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ),
 • Ljudska univerza Slovenska Bistrica,
 • Mestna knjižnica Ljubljana (MKL),
 • Oddelek za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani,
 • Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ),
 • Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS),
 • enote za izobraževanje odraslih na srednjih šolah in šolskih centrih,
 • fakultete,
 • knjižnice,
 • ljudske univerze,
 • medpodjetniški izobraževalni centri
 • nevladne organizacije,
 • razvojne agencije,
 • občine,
 • prostovoljci,
 • svetovalna središča za izobraževanje odraslih,
 • uradi,
 • in drugi.