Skip to main content
News
Fréttir

Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010-2020 a contribuit la eliminarea barierelor

Comisia Europeană a publicat evaluarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități 2010-2020.

Strategia își propune să împuternicească persoanele cu dizabilități, astfel încât acestea să se bucure de drepturi depline și să beneficieze de participarea la societate pe o bază egală cu ceilalți. De asemenea, pune în aplicare Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități la nivelul UE. Evaluarea pe 10 ani arată că, deși există loc de îmbunătățire, strategia a avut un impact pozitiv asupra normelor și politicilor UE.

Un bun exemplu al impactului său pozitiv este includerea problemelor legate de dizabilități în legislația și politica UE, odată cu adoptarea Legii europene privind accesibilitatea, a Directivei privind accesibilitatea web și a legislației privind drepturile pasagerilor.Implicarea persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă în elaborarea politicilor strategiei a contribuit la rezultatele pozitive ale acesteia, în special în asigurarea faptului că problemele care le contează cu adevărat erau prioritare pe agenda UE.

În ciuda eforturilor Uniunii Europene și ale statelor sale membre, persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu provocări, precum rate ridicate ale șomajului sau sărăciei. Noua strategie 2021-2030 se va baza pe rezultatele evaluării de astăzi și va aborda probleme emergente, cum ar fi impactul pandemiei COVID-19 asupra persoanelor cu dizabilități.

Pentru mai multe detalii: click.

Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Langar þig að skrifa grein?

Ekki hika við það!

Smelltu á krækjuna hér fyrir neðan og byrjaðu að skrifa!

Nýjustu umræður

Virk samfélagsleg þátttaka á efri árum og nám þvert á kynslóðir

Þegar litið er til lýðfræðilegra breytinga (demographic change) í Evrópu kemur í ljós að hlutfall eldra fólks í öllum Evrópusambandslöndunum er hátt og fer hækkandi. Þess vegna er afar áríðandi að boðið sé upp á hágæða námsefni, sem sniðið er að þörfum eldra fólks og að fólkið sjálft sé haft með í stefnumótun í símenntun og virkri þátttöku í samfélaginu. 

Meira