Skip to main content
Blog
Blog

Biblioteket er en del af fællesskabet

Skrevet af journalist Lene Rimestad

Albertslund Bibliotek arbejder med at være bæredygtigt i bred forstand: Biblioteket bringer mennesker sammen og arbejder sammen med andre i og uden for Albertslund Kommune.

 

Hvordan skaber vi mere værdi for borgerne i kommunen? Hvordan får vi borgere, der normalt ikke læser meget, til at bruge biblioteket? Hvordan skaber vi noget, der holder?

Det er nogle af de mange spørgsmål, som Albertslund Bibliotek  har arbejdet med.

”Bibliotekerne står overfor markante forandringer blandt andet på grund af den stigende kommercialisering og digitalisering af kulturen,” siger Marie-Louise Fischer Hoffmann, der bibliotekschef for Albertslund Bibliotek.

Derfor tog Albertslund allerede i sin gamle virksomhedsplan for 2018 og 2019 fat på, hvordan bæredygtighed kunne tænkes ind. For biblioteket betyder bæredygtighed både at arbejde med verdensmålene, men også at overleve som en vigtig dannelsesbærende institution i et multietnisk lokalsamfund.

I virksomhedsplanen blev bibliotekets medarbejdere enige om de fire fokuspunkter: fællesskab, fokus i øjenhøjde, ledelse og litteraturhus.

”Der bor 106 forskellige nationaliteter i Albertslund Kommune, og vi vil som bibliotek gerne være med til at skabe et fællesskab,” siger Marie-Louise Fischer Hoffmann.

Fokus i øjenhøjde handler om at få endnu mere kontakt med brugerne af biblioteket og borgerne i byen. I virksomhedsplanen står det beskrevet sådan: ”Vi møder mennesker forskelligt, fordi vi er forskellige. Vi er i øjenhøjde fordi vi tager udgangspunkt i de mennesker vi møder. Vi er i ligeværdigt samarbejde med borgeren og finder sammen en oplevelse eller et resultat. Det er dannelse i øjenhøjde og understøttelse af det gode liv med afsæt i det enkelte menneske.”

Netop på grund af forskelligheden blandt byens borgere er det nødvendigt, at de ansatte på biblioteket kan håndtere forskellige behov og meget forskellige mennesker.

Punktet ledelse handler blandt andet om, at biblioteket arbejder med, at den enkelte medarbejder har medbestemmelse og trives, men også om at biblioteket samarbejder med andre i kommunen.

Derudover vil biblioteket være et litteraturhus med arrangementer, udstillinger og mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter.

”Vi gør os umage for at skabe kultur for borgerne, så de virkelig oplever, at de får noget pengene, så vi bruger ressourcerne og tiden godt som bibliotek,” siger Marie-Louise Fischer Hoffmann.

Ikke kun en bog

Helt konkret betyder det, at biblioteket udbyder mange forskellige aktiviteter. Nogle er målrettet bestemte grupper som børn og unge, andre er åbne for alle.

”Det med at komme og låne en bog, er efterhånden det mindste af det, bibliotekerne gør,” siger bibliotekschefen. ”For at være vedkommende her og i andre kommuner er bibliotekerne nødt til at facilitere samtaler og debatter og gøre litteraturen til en fortælling.”

Derfor arrangerer Albertslund Bibliotek blandt andet en litteraturfestival ”Avisen live”, hvor en avis bliver foldet ud. Sidste års event beskrives sådan her:

”Forestil dig en forstørret dagligstue. Du slår fødderne op på bordet eller slænger dig i sofaen med en kop kaffe, en vermouth og åbner avisen. Du går på opdagelse i de forskellige sektioner, hvor du får alt fra aktuelle verdensnyheder, litteratur, kultur, debat, sport, dødsannoncer og krydsord. Vi giver avisen liv og fortolker de forskellige sektioner live i form af oplæsninger, performances, debatter og musik.”

Også bibliotekets bygninger bliver fornyet. Lige nu diskuterer byrådet, om en af bibliotekets bygninger skal omdannes til et verdensmålshus – ét af forslagene er et børnekulturhus. Huset skal tilbyde børn og unge forskellige aktiviteter med udgangspunkt i verdensmålene. Et andet forslag går ud af at omdanne det til et medborgerhus.

På grund af coronaen er den nye virksomhedsplan for 2020 og 2021 endnu ikke gennemarbejdet af de ansatte, men den indeholder også et fokus på bibliotekets bæredygtighed.

 

Verdensmål for biblioteker

Hvilke verdensmål rammer mest bibliotekerne?

  • Kvalitetetsuddannelse. Bibliotekerne bidrager med viden, oplysning og livslang læring.
  • Mindre ulighed. Bibliotekerne er åbne og gratis for alle. De giver lige mulighed for alle for eksempelvis at låne materiale, finde viden, deltage i arrangementer eller låne lokaler.
  • Bæredygtige byer og lokalsamfund. Bibliotekerne samarbejder med andre lokale institutioner som skoler, foreninger og kommune om at skabe et godt lokalt fællesskab.
  • Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Bibliotekerne bidrager med viden om rettigheder og muligheder og virker inkluderende i forhold til borgerne.

Hvad er det bæredygtige bibliotek?

Albertslund Bibliotek beskriver det bæredygtige bibliotek sådan i sin virksomhedsplan for 2018-2019:

”Biblioteket bringer mennesker sammen om kultur.

Det bæredygtige bibliotek er et bevægeligt bibliotek, hvor ressourcer cirkulerer og genbruges i nye konstellationer i konstant udveksling med omverdenen.

På biblioteket tager vi mod til os. Vi eksperimenterer, og vi er bæredygtige i det vi gør. Det er sådan vi møder omverden. Vi ved at vi ikke kan nå vores mål alene, og med det for øje navigerer vi i verden omkring os.

Det bæredygtige bibliotek er en ambition om et bibliotek, der svarer på omverdenens behov. Undervejs bliver vi hele tiden klogere af virkeligheden, som vi navigerer i. Det vi oplever og det vi lærer har indflydelse på den plan vi lægger. Vi er en spejling af det samfund der omgiver os.

Det er sådan vi møder omverdenen i balance mellem det kendte og det nye. I forpligtende samarbejde med vores brugere og andre lokale og nationale aktører skaber vi unikke oplevelser, og vi er byens centrum for viden, litteratur og dannelsesrejser.

Vi tager vores miljømål seriøst og vi tænker miljøhensyn ind i det vi gør.”

 


Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nýjustu umræður

Virk samfélagsleg þátttaka á efri árum og nám þvert á kynslóðir

Þegar litið er til lýðfræðilegra breytinga (demographic change) í Evrópu kemur í ljós að hlutfall eldra fólks í öllum Evrópusambandslöndunum er hátt og fer hækkandi. Þess vegna er afar áríðandi að boðið sé upp á hágæða námsefni, sem sniðið er að þörfum eldra fólks og að fólkið sjálft sé haft með í stefnumótun í símenntun og virkri þátttöku í samfélaginu. 

Meira