Skip to main content
Resource Details
Auðlind

E-glasilo Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje Nexus izšlo v dvojni številki

Tokratna številka Unescovega e-glasila UIL Nexus prinaša tudi prispevek o novem Unescovem priporočilu za učenje in izobraževanje odraslih (UNESCO Recommendation on Adult Learning and Education (ALE)). Priporočilo so raziskovalci Omrežja Evropskega združenja za raziskovanje izobraževanja odraslih (European Society for Research on the Education of Adults – ESREA) obravnavali na junijski konferenci v Ljubljani z naslovom Pogledi na skupnostne prakse – življenje in učenje v skupnosti (Perspectives on community practices – living and learning in community).

V glasilu so predstavljene tudi priprave na drugo Mednarodno konferenco o učečih se mestih, ki je septembra potekala v Ciudád de Méxicu, beremo pa tudi o majskem Svetovnem izobraževalnem forumu (World Education Forum 2015) v Južni Koreji, kjer so v okviru pripomb na osnutek Okvirnega izvedbenega načrta Izobraževanje 2030 sprejeli Incheonsko dekleracijo. Ta spodbuja vse države, da zagotovijo vključujoče, pravično in kakovostno izobraževanje in vseživljenjsko učenje za vse, hkrati pa podpira izobraževalne cilje v okviru Ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals).

Glasilo zaključujejo novice o programu štipendij UIL CONFINTEA in novih publikacijah Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje.

UIL Nexus je e-glasilo Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje (Unesco Institute for Lifelong Learning – UIL), ki predstavlja novice delovanja inštituta in dopolnjuje vsebine spletne strani UIL in letnega poročila. Letno izidejo štiri številke, tokratna je št. 1–2 2015.

 

Mateja Pečar, ACS

Resource Details
Resource author
Unesco Institute for Lifelong Learning
Gerð efnis
Önnur gerð
Land
Útgáfudagur
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!