Skip to main content
News
Fréttir

EAEA Grundtvig Award 2020

Každý rok Európska asociácia vzdelávania dospelých (EAEA)  oceňuje inovatívne projekty v oblasti vzdelávania dospelých z Európy. Ocenenie Grundtvig zdôrazňuje výsledky projektov,  ktoré vytvárajú nové myšlienky, nové partnerstvá, nové metodológie a nové pochopenie toho, ako môžeme pracovať vo vzdelávaní dospelých. Tohtoročnou témou je „Access and outreach“.

Zlepšenie kvality života, platov, sebadôvery a sociálnej inklúzie a vzdelávanie dospelých môže pomôcť podporiť rovnosť v európskej spoločnosti. Avšak tí, ktorí najviac potrebujú vzdelávanie v dospelosti, majú často k nemu najťažší prístup. Pre mnohých nízko kvalifikovaných je vzdelávanie spájané so stigmou a nepohodlím. Dosiahnutie práve týchto ľudí, je kľúčom k tomu, aby bolo vzdelávanie dospelých inkluzívnejšie a rozmanitejšie. Nízko prahové programy môžu pomôcť nie len v rozvoji sebavedomia u týchto dospelých, ale aj vo zvyšovaní ich zručností a kvalifikácií pre zlepšovanie ich zamestnateľnosti. To vyžaduje od poskytovateľov vzdelávania, aby boli flexibilní a pripravení prispôsobiť svoju ponuku potrebám rôznorodej širokej cieľovej skupine vrátane učiacich sa zo znevýhodnených skupín spoločnosti ako sú zdravotne znevýhodnení učiaci sa a učiaci sa s nízkym stupňom formálneho vzdelania.

Rôznorodosť vo vzdelávaní dospelých je zároveň jednou z najsilnejších stránok tohto sektoru, keďže poskytuje priestor a príležitosti pre medzikultúrny dialóg, povzbudzuje integráciu a inklúziu a pomáha búrať bariéry v oblastiach so silnými kultúrnymi rozdielmi. Príklady dobrej praxe z celej Európy poukazujú na to, ako sa  organizácie a poskytovatelia vo vzdelávaní dospelých  snažia o to, aby každý dospelý dostal príležitosť učiť sa.

Hlavné ciele Grundtvig ocenenia: 

 • Zvýšiť účasť na vzdelávaní dospelých rozvojom efektívnych stratégií pre dosah;
 • Zvýšiť povedomie o úspešných projektoch s ohľadom na prístup a dosah vo vzdelávaní dospelých na európskej úrovni;
 • Zvýšiť povedomie o dôležitosti prístupu a dosahu vo vzdelávaní dospelých;
 • Zvýšiť povedomie o dôležitosti prístupov zameraných na učiaceho sa vo vzdelávaní dospelých;
 • Inšpirovať nové projekty s ohľadom na prístup a dosah vo vzdelávaní dospelých. 

Prečo sa zúčastniť súťaže?

Všetci účastníci získajú:

 • Certifikát o účasti;
 • Zverejnenie v publikácii EAEA Grundtvig ocenenie, ktorá bude distribuovaná na podujatiach EAEA a sieťach.;
 • Medzinárodné zviditeľnenie na sociálnych sieťach EAEA a na stránke EAEA . 

Víťazi získajú

 • Uznanie a česť;
 • Certifikát o účasti;
 • Samotné EAEA Grundtvig ocenenie (umelecké dielo alebo výrobok);
 • Pozvánka jedného účastníka víťazných organizácií na Valné zhromaždenie EAEA 2020, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 8.-9.júna 2020 a na slávnostné udeľovanie Grundtvig ceny EAEA, vrátane cestovného a ubytovania;
 • Kľučový príspevok v publikácii EAEA Grundtvig ocenenie, ktorá bude distribuovaná na podujatiach EAEA a sieťach;
 • Medzinárodné zviditeľnenie na sociálnych sieťach EAEA a na stránke EAEA;
 • Zverejnenie v tlačových správach EAEA po súťaži. 

Ako sa zúčastniť súťaže?

Ocenené budú výnimočné projekty z oblasti vzdelávania dospelých, ktoré úspešne vyvinuli zaujímavé a inovatívne stratégie dosahu a zlepšenia dostupnosti. V dôsledku charakteru tohtoročnej témy naše kategórie budú tento rok zamerané na programy. Programami myslíme dlhodobé iniciatívy a nie krátkodobé projekty. Môžete sa uchádzať v rámci niektorej kategórie nižšie. Programy môžu byť z krajín Európskej únie alebo aj z krajín Rady Európy.

 1. Lokálne a regionálne
 • Programy s malým geografickým dosahom, ktoré úspešne vytvorili zaujímavé, inovatívne a efektívne prostriedky dosahu učiacich sa a/ alebo zlepšenia dostupnosti.
 1. Národné a medzinárodné
 • Programy, ktoré úspešne vytvorili zaujímavé, inovatívne a efektívne prostriedky dosahu učiacich sa a/ alebo zlepšenia dostupnosti;
 • Inovatívne partnerstvá vyvinuté v snahe zlepšiť dosah a/alebo dostupnosť vo vzdelávaní dospelých.

Ako sa uchádzať?

Môžete predložiť opis vášho programu v jednom z troch jazykov: angličtine, nemčine alebo francúzštine. Prihlasovací formulár teba vyplniť do 10. apríla 2020.

Pre viac informácií kliknite na: https://eaea.org/our-work/capacity-building/eaea-grundtvig-award/eaea-grundtvig-award-2020/?fbclid=IwAR31hRJds9-G0T_IAPywEW8NCDcSBQ0SpRTvWcyMr2E6JYPC6ySp-VHqMvQ  Ak máte viac otázok, neváhajte kontaktovať: agatha.devlin@eaea.org

Prihlasovací formulár nájdete TU

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Langar þig að skrifa grein?

Ekki hika við það!

Smelltu á krækjuna hér fyrir neðan og byrjaðu að skrifa!

Nýjustu umræður

Virk samfélagsleg þátttaka á efri árum og nám þvert á kynslóðir

Þegar litið er til lýðfræðilegra breytinga (demographic change) í Evrópu kemur í ljós að hlutfall eldra fólks í öllum Evrópusambandslöndunum er hátt og fer hækkandi. Þess vegna er afar áríðandi að boðið sé upp á hágæða námsefni, sem sniðið er að þörfum eldra fólks og að fólkið sjálft sé haft með í stefnumótun í símenntun og virkri þátttöku í samfélaginu. 

Meira