Skip to main content
Resource Details
Auðlind

Silver Civic Education - RAPORT Z BADANIA POTRZEB SENIORÓW w Polsce, Bułgarii i Portugalii

Stowarzyszenie Szukamy Polski  realizowało międzynarodowy projekt "Silver Civic Education" w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Podlaska Redakcja Seniora jest jednym z beneficjentów i jednocześnie realizatorów tego projektu.

 Projekt adresowany był do seniorów, a jednym z jego celów było rozpoznanie potrzeb edukacyjnych osób starszych. W związku z tym polsko-bułgarsko-portugalski zespół - wykonawców projektu pt. „Silver Civic Education” przygotował ankietę, dzięki której chcieliśmy dowiedzieć się, jakie są potrzeby edukacyjne seniorów, jakie tematy ich interesują, czego chcieliby uczyć się w ramach różnych zajęć edukacyjnych do nich adresowanych. Ankieta zawiera również pytania dotyczące preferowanych przez seniorów metod uczenia się, jak też cech osobowościowych i kompetencji, którymi ich zdaniem, powinna charakteryzować się osoba prowadząca zajęcia dla osób starszych.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB SENIORÓW Na podstawie kwestionariusza dotyczącego identyfikacji potrzeb, talentów i umiejętności seniorów (Białystok Sofia Gondomar 2018’). Chcąc rozpoznać potrzeby edukacyjne osób starszych, adresatów naszego projektu, w okresie luty – maj 2018 w krajach partnerskich przeprowadziliśmy badanie. Wykorzystano w nim metodą sondażu diagnostycznego, technikę ankiety oraz kwestionariusz ankiety, identyczny dla wszystkich 3 krajów uczestniczących w projekcie. W prowadzenie badań zostali zaangażowani seniorzy uczestniczący w projekcie. Po zgromadzono w sumie 622 ankiety, z czego 200 pochodziło z Bułgarii, 196 z Polski i 226 z Portugalii. Wszystkie ankiety zostały odpowiednio zakodowane i poddane porównawczej analizie statystycznej. Wyliczenia zostały wykonane przy użyciu programu SPSS Statistics 22.

Dostępne są takze wersje zamieszczonych dokumentów w języku angielskim, bułgarskim i portugalskim

Resource Details
Resource author
Stowarzyszenie Szukamy Polski, Białystok
Gerð efnis
Önnur gerð
Land
Útgáfudagur
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!