Resource Details
Auðlind

Нов профил на професионалистите в сферата на ученето на работното място в Европа

Младежката безработица е сериозен проблем в Европа. Професионалното образование и обучение с включен силен компонент на учене на работното място е средство за повишаване на възможностите за заетост на младежите. Търсенето на обучители и ментори на работното място ще продължи да се увеличава, а в същото време нямаше единна квалификационна форма, която да събира заедно всички умения, които тези професионалисти трябва да придобият на европейско ниво. Много често, от служителите, които са компетентните в съответната професионална сфера се очаква да подкрепят ученето на работното място като обучители и ментори, но не всеки от тях получава подкрепа в придобиване на лични умения, които да позволят ефективното изпълнение на тази задача.

 

Проектът WBL-PRO Квалификация, обучителни ресурси и инструменти за професионалистите в сферата на ученето на работното място беше финансира с подкрепата на Европейската Комисия и в рамките му се създаде, пилотира и приложи нов техен профил чрез подход на прозрачност и прилагане на EQF и ECVET с детайлно описание на специфичните знания, умения, отговорност и автономност, необходими за промотиране, управление, подкрепа и оценка на ефективен обучителен процес. Менторите и обучителите ще получат платформа с значителен брой ресурси, която предлага:

  • сериозно разбиране на теоретичните перспективи, които обуславят ученето на работното място и обосновават мястото му в учебната програма;
  • база за умения, които ще позволят на съответните професионалисти да прилагат широк спектър от методологии за фасилитиране, обучение и оценяване в процеса на подкрепа на обучаемите и в резултат на това да осигурят качествено учене на работното място и признаване на резултатите му;
  • инструменти и добри практики, събрани в партньорските държави.

Този уебсайт предлага от актуални документи и ресурси, представящо темата за ученето на работното място на европейско ниво. Всички интелектуални продукти могат бъдат използвани както на английски език, така и на шестте партньорски езика (немски, италиански, испански, португалски, латвийски и български) – WBL Pathways Изследователски и аналитичен доклад, WBL Професионален профил, WBL Ръководство за сертифициране/Ръководство за професионална квалификация, WBL-PRO Инструменти, WBL Професионална мрежа and Топ 12 Empower Talks панел.

 

Професионалистите от сферата на ученето на работното място увеличават перспективите за заетост на младите хора чрез: фасилитиране на ученето в работна среда, свързване на ученето, преподаването и оценяването в професионалното образование и обучението; оценяване на резултатите от обучителния процес за участниците в такава форма с фокус върху признаването на тези резултати и контролиране на качеството на обучителните програми.

 

Екипът на проекта включи 10 организации от 6 европейски страни: CIAPE, USRV и SCALIGERA (Италия), ANESPO и ISQ (Португалия), emcra и Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Германия), Фондация на бизнеса за образованието (България), Universidad Europea de Madrid (Испания) и Biedriba Eurofortis (Латвия).

 

Моля, харесайте фейсбук страницата на проекта https://www.facebook.com/wblpro и се включете в WBL-PRO linkedin групата://www.linkedin.com/groups/13505202, за да научите повече за проекта и да проследявате постиженията му!

 

Resource Details
Resource author
Екипът на проект WBL PRO
Gerð efnis
Tækifæri og efni
Útgáfudagur
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!