Skip to main content
News
Fréttir

Privredna komora organizuje seminar u Podgorici

Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, u utorak 05. 11. 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Profesionalni pristup obavezama u savremenom poslovanju“

Savremeno poslovanje karakteriše sve veća konkurencija na tržištu u svim sferama rada, odnosno u svim djelatnostima. Profesionalan pristup izvršavanja zadataka, iziskuje primjenu kompetencija koje podrazumijevaju preciznost, inovativnost i fleksibilnost, a sve u cilju ispunjavanja radnih obaveza u skladu sa savremenim standardima poslovanja.

 Tokom seminara učesnici će biti u prilici da sagledaju razvoj i proces profesionalnog pristupa u savremenom poslovanju iz tri ugla, a to su: stvaranje organizacione kulture i prihvatanje promjena kao prvi, liderski pristup kao drugi ugao posmatranja i treći ugao posmatranja jeste upravljanje sobom kroz pristup obavezama i kanalisanje stresa. Takođe, radiće se na vještinama neophodnim za unaprijeđenje kompetencija zaposlenih. Pored kratkog teorijskog dijela, predviđeni su i praktični primjeri, kao i niz interaktivnih vježbi.

Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Langar þig að skrifa grein?

Ekki hika við það!

Smelltu á krækjuna hér fyrir neðan og byrjaðu að skrifa!

Nýjustu umræður

Virk samfélagsleg þátttaka á efri árum og nám þvert á kynslóðir

Þegar litið er til lýðfræðilegra breytinga (demographic change) í Evrópu kemur í ljós að hlutfall eldra fólks í öllum Evrópusambandslöndunum er hátt og fer hækkandi. Þess vegna er afar áríðandi að boðið sé upp á hágæða námsefni, sem sniðið er að þörfum eldra fólks og að fólkið sjálft sé haft með í stefnumótun í símenntun og virkri þátttöku í samfélaginu. 

Meira