Skip to main content
News
Fréttir

Americká obchodná komora spája podnikateľský a akademický svet!

Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham) sa dlhodobo usiluje aktívne prehlbovať spoluprácu medzi podnikateľským a akademickým prostredím, a prispievať tak k prepájaniu vzdelávacieho sektora s potrebami trhu práce. Snaží sa o to prostredníctvom aktívneho a konštruktívneho dialógu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj vlastnými realizovanými aktivitami. 

AmCham sa usiluje: 

  • o pravidelný dialóg s kľúčovými aktérmi zodpovednými za rozhodnutia v oblasti vzdelávania, 
  • zlepšovať podmienky pre výskum a vývoj spojený s transferom inovácií a technológií, 
  • poskytovať platformu pre zdieľanie nalepších skúseností členov AmCham, 
  • prispievať ku kvalitnejšiemu odbornému vzdelávaniu schopnému dynamicky reagovať na potreby zamestnávateľov, 
  • prisipevať k odbornej diskusii s cieľom efektívnej realizácie reformy vzdelávania na Slovensku. 

MENTOR NETWORK PROGRAM

Mentor networking program je od roku 2008 každoročne organizovaný v Bratislave, a od roku 2012 sa ho môžu študenti zúčastniť a v Košiciah. Je to program, ktorý poskytuje talentovaným vysokoškolským a stredoškolským študentom príležitosť pre mentoring od popredných predstaviteľov podnikateľského sektora na Slovensku. Vďaka aktívnemu kontaktu so svojim mentorom sa už mnohým absolventom programu podarilo úspešne začať podnikať, absolvovať stáž, či získať pracovnú pozíciu v spoločnosti svojho mentora. Od začiatku realizácia sa programu zúčastnilo viac ako 250 mentorov a spíkrov

 

 

Do programu MENTOR NETWORK PROGRAM sa môžete zapojit vyplnením formulára pre Bratislavu alebo Košice

TRAIN THE TRAINER 

Program TRAIN THE TRAINER sa zameriava na pedagógov zo slovenských univerzít a stredných škôl. Od roku 2011 prináša učiteľom témy, tréningy a prístupy, ktoré podľa členských spoločností AmCham celoplošne najviac chýbajú vo výbave čerstvých absolventov vysokých škôl. Program je od roku 2015 vyučovaný expertmi členských spoločností Fóra centier podnikových služieb (BSCF) AmCham, a jeho cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti "soft skills" (mäkkých zručností), ktorých ovládanie je považované za kľúčové pre uplatnenie absolventov na trhu práce. Programy sú realizované v Bratislave a v Košiciach. 

Prakticky program predstavuje sériu workshopov, ktorých cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti "soft skills". Členské spoločnosti Fóra centier podnikových služieb, ktoré zamestnávajú viac ako 33 000 ľudí, považujú práve mäkké zručnosti za kľúčové. 

Tento rok bude program prebiehať v období od októbra - novembra 2019. Program je bezplatný a bude prebiehať v slovenskom jazyku v priestoroch jednotlivých členských spoločností. Workshopy budú vedené expertmi z radov spoločností Fóra. Program bude ukončený slávnostným vyhodnotením a každý účastník dostane certifikát o jeho absolvovaní. Podmienkou na získanie certifikátu je zúčastniť sa minimálne 4 workshopov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj v priebehu programu, a to vyplnením tejto prihlášky

 

Okrem 2 vyššie uvedných programov AmCham každoročne v spolupráci so svojim partnermi a univerzitami organizuje sériu workshopov zameraných na kariérne poradenstvo. Počas bezplatných workshopov sa študenti dozvedia ako si pripraviť kvalitný životopis, či nachystať sa na pracovné pohovory, pričom majú možnosť zároveň stretnúť a nechať sa inšpirovať vybraným vrcholným predstaviteľom členskej firmy AmCham. 

AKREDITOVANÉ UNIVERZITNÉ PREDMETY

AmCham v spolupráci s Centrom severoamerických štúdií Ekonomickej univerzity (CNAS) každoročne pripravuje dva akreditované kurzy v anglickom jazyku, ktoré sú vedené zástupcami členov komory. American Business Culture and Ethics ponúka možnosť kombinovať štúdium obchodného prostredia Severnej Ameriky a prípadových štúdií vyučovaných optikou biznis prostredia. HR in American Practice rozvíja kritické myslenie participantov o možných nástrahách čakajúcich na profesionálnych pracovníkov v HR, ako aj zvyšuje odbornú prípravu študentov na pracovné pozície v oblasti ľudských zdrojov. Od roku 2016 Fórum centier podnikových služieb (BSCF) AmCham zastrešuje svoj prvý plne akreditovaný predmet Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe (Skills for Success – from University to Workplace). Predmet je vyučovaný na 6 fakultách a má za cieľ poskytnúť im sadu efektívnych komunikačných nástrojov, ktoré patria medzi najdôležitejšie zručnosti a zároveň sú tými najmenej rozvinutými kompetenciami čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce. Vyučujúcimi sú tréneri mäkkých zručností z členských business centier.

 

Kontaktná osoba: Peter Rusinák, policy officer, e-mail: peter.rusinak@amcham.sk, www.amcham.sk 

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Langar þig að skrifa grein?

Ekki hika við það!

Smelltu á krækjuna hér fyrir neðan og byrjaðu að skrifa!

Nýjustu umræður

Virk samfélagsleg þátttaka á efri árum og nám þvert á kynslóðir

Þegar litið er til lýðfræðilegra breytinga (demographic change) í Evrópu kemur í ljós að hlutfall eldra fólks í öllum Evrópusambandslöndunum er hátt og fer hækkandi. Þess vegna er afar áríðandi að boðið sé upp á hágæða námsefni, sem sniðið er að þörfum eldra fólks og að fólkið sjálft sé haft með í stefnumótun í símenntun og virkri þátttöku í samfélaginu. 

Meira