chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 
 

Blog

Specialiseringsutbildning i karriärvägledning ger nytt slags kunnande för arbetslivets behov

14/10/2019
by Euroguidance Finland
Tungumál: SV
Document available also in: FI EN

Det finns många samhälleliga och utbildnings- och sysselsättningspolitiska förväntningar samt förväntningar som utgår från individens behov på karriärvägledning. Man förväntar sig att karriär- och yrkesvägledning samt studiehandledning hjälper individen att göra meningsfulla och lyckade val samt fatta beslut och avgöranden i fråga om sin karriär och utbildningsval

/is/file/uraohjausedjpguraohjaused.jpg

Kuva:Canva

 

Traditionellt har man i Finland tänkt att en individ får karriärvägledning i samband med studiehandledning då man övergår från grundskolan till andra stadiet och vidare från andra stadiet. Däremot har arbets- och näringsbyråerna erbjudit karriärvägledning i förändringsskeden under karriären. Situationen håller emellertid på att förändras, eftersom det finns planer på att omorganisera de sistnämnda handledningstjänsterna. Då kan såväl privata och offentliga instanser som aktörer inom tredje sektorn med mycket varierande utbildningsbakgrund producera handledningstjänster. I den nya situationen är kvaliteten på de handledningstjänster som dessa nya aktörer erbjuder en central fråga: för att producera tjänster behövs professionella som har utbildning i karriärvägledning och starka arbetslivskunskaper.

Det europeiska policynätverket för livslång vägledning (ELGPN) har lyft fram evidensbaserad beslutsfattande och yrkespraxis som gäller karriärvägledning. Samtidigt betonar det diskussion och granskning av effekterna från verksamhetspolicy som gäller karriärvägledning på individ-, karriärvägledningsgemenskaps-, områdes- och riksnivå: handledningssystemet borde utvecklas och betraktas som en helhet. Med tanke på livslång handledning är målet att säkerställa karriärvägledningens kontinuitet för alla som behöver det oberoende av om de omfattas av utbildning, är med i arbetslivet eller utanför arbetslivet. Ett sätt att svara mot sådana behov är att hitta nya sätt att utveckla karriärvägledningskunskaperna hos olika yrkesgrupper.

 

I Finland finns det två specialiseringsutbildningar för karriärvägledning 

Hittills har det inte varit möjligt i Finland att genomföra studier i karriärvägledning på högskolenivå. Studiehandledarutbildningarna har länge erbjudit möjligheten att utbilda sig i frågor som gäller studiehandledning och karriärvägledning, men de har förutsatt lärarutbildning. Som resultat av ett planeringsarbete som inleddes 2016 har man nu öppnat en ny karriärväg – en specialiseringsutbildning i karriärvägledning – också för yrkesmänniskor som har en annan bakgrund än lärarbakgrund. 

Specialiseringsutbildningar i karriärvägledning är studier som är riktade till personer som har en högskoleexamen och som redan är med i arbetslivet. Studierna främjar den professionella utvecklingen och specialisering. Utbildningen har planerats och genomförts i samarbete med arbets- och näringslivet. 

För närvarande pågår i Finland två specialiseringsutbildningsprogram i karriärvägledning med över 100 professionella inom karriärvägledning som studerande. Utbildningarna genomförs i nätverk i samarbete mellan universitet och yrkeshögskolor. Utbildningarna har en gemensam kompetensbas, men det finns nyansskillnader. Denna artikel betraktar gemensamt genomförande mellan fem yrkeshögskolors yrkespedagogiska lärarhögskolor (Haaga-Helia, HAMK, JAMK, OAMK och TAMK) och Jyväskylä universitet.

 

Utbildning för personer som arbetar med karriärvägledning 

Mot vems behov svarar specialiseringsutbildningen? I praktiken kan man åtminstone identifiera fem olika typer av aktörer inom karriärvägledning: utbildningsanordnare, dvs. läroanstalter, erbjuder karriärvägledningstjänster åt sina egna elever och studerande både i ansökningsskedet före studierna och för karriärplanering efter studierna. Arbets- och näringsbyråerna betjänar arbetslösa arbetssökande och arbetstagare som planerar karriärbyte. Arbetsgivare erbjuder sina anställda sina egna tjänster. Under de senaste åren har det uppstått allt mer nya karriärvägledningstjänster direkt för kunderna eller företag som erbjuder köpta tjänster. Den femte gruppen är tredje sektorn, dvs. organisationer som erbjuder sina medlemmar karriärvägledning och mer specialiserade tjänster, såsom till exempel rehabiliteringshandledning.

I de nu pågående specialiseringsutbildningarna i karriärvägledning finns det deltagare från alla ovan nämnda grupper med aktörer inom karriärvägledning. Målet har varit att redan i ansökningsskedet bilda en studerandegrupp som är så sektorsövergripande som möjligt, eftersom gruppen då kan som ett nätverk och genom peer-to-peer-arbete berika uppfattningen om karriärvägledningens mångfald i vårt land. Med denna mångfald avses såväl verksamhetsmiljöer som handledningsprocesser och arbetssätt.

 

Behovet av karriärvägledning är livslångt 

Specialiseringsutbildningen i karriärvägledning erbjuder möjligheten åt professionella i olika branscher att utveckla och fördjupa sina kunskaper och sin expertis i karriärvägledning. Behovet av handledning är livslångt. Målet borde därför vara att säkerställa karriärvägledningens kontinuitet, där handledning erbjuds alla som behöver det oberoende av om de omfattas av utbildning, är med i arbetslivet eller utanför arbetslivet. Karriärvägledningens fält befinner sig i en ständig förändring. 

Målet med specialiseringsutbildningen i karriärvägledning är att utveckla och fördjupa kunskaperna och expertisen hos professionella som arbetar i olika branscher och uppgifter inom karriärvägledning. Efter utbildningen har deltagarna färdigheter att strukturera karriärvägledning som en del av en större förändring av arbetslivet och hela samhället. De behärskar karriärvägledningens teoretiska grund och kan tillämpa information från olika vetenskapsområden som en del av sin egen yrkespraxis inom vägledning.

Dessutom är målet att kunna planera och genomföra individuella och kundorienterade karriärvägledningsprocesser. Deltagarna känner igen de etiska kraven på handledningsarbete och kan skapa ett förtroendefullt, dialogiskt kundförhållande i individ- och grupphandledning både i handledningssituationer som sker ansikte mot ansikte och digitalt. 

Ett viktigt innehåll i utbildningen är utvärderings- och utvecklingskompetens: deltagarna utvärderar sin egen yrkespraxis i karriärvägledning samt genomförandet av, kvaliteten på och effekten av handledningstjänster som erbjuds av olika instanser med tanke på livslång handledning. Målet är att deltagarna ska kunna skapa och upprätthålla sektorsövergripande samarbetsnät som är betydelsefulla med tanke på arbetet. Dessutom är målet att deltagarna efter utbildningen kan planera, marknadsföra och organisera fungerande karriärvägledningstjänster för verksamhetsmiljöer som förändras.

En samarbetsgrupp har startats för specialiseringsutbildningen i karriärvägledning för att följa upp ändringar i branschen och säkerställa utbildningens arbetslivsmotsvarighet. I samarbetsgruppen är flera centrala intressentgrupper som representerar arbetslivet samt universitetens och yrkeshögskolornas vägledningsutbildningar representerade.

I fortsättningen ämnar man även lägga till i specialiseringsutbildningskonceptet uppföljningsundersökning för att följa upp kompetensutvecklingen samt hur deltagarnas egna karriärvägar utformas.


Jaakko Helander

Skribenten arbetar som överlärare i studiehandlednings- och karriärvägledningsutbildningar vid HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu och som docent i pedagogik vid Jyväskylä och Tammerfors universitet.
 

 

Den här artikeln ingår i en serie med artiklar om vägledning i Finland. Artikelserien publiceras av Euroguidance och EPALE teams på Utbildningsstyrelsen i Finland. Artiklarna publiceras under hela Finlands EU-ordförandeskap, cirka en artikel per månad. 

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn