chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 
 

Blog

Informálne učenie a jeho spôsoby využitia na pracovisku

12/09/2019
by Peter Maľa
Tungumál: SK

Informálne učenie je učenie, ktoré nám umožňuje nadobúdať nové vedomosti, zručnosti a budovať si postoje na základe každodenných skúseností a činností v práci a vo voľnom čase, vrátane sebavzdelávania. Na rozdiel do formálneho a neformálneho vzdelávania nie je organizované, systematické a nemusí byť inštitucionálne koordinované. Informálne učenie je spontánne, hnané vnútornou zvedavosťou jednotlivca, ktorá vychádza z jeho nenaplnenej vzdelávacej potreby.

Informálne učenie má mnoho výhod (1 až 4):

 • nesprevádza ho stres učiaceho sa (bez tlaku na výkon jednotlivca, žiadne hodnotenie miery osvojených vedomostí a zručností, žiadne časové obmedzenie procesu učenia sa),
 • prebieha popri práci (jednotlivec sa učí len to, čo práve pri práci potrebuje vedieť),
 • je intuitívne (informálne učenie je pre ľudí najprirodzenejšie, učia sa tak po celý život),
 • je to spôsob sebarozvoja, ktorý najlepšie vyhovuje individuálnym potrebám jednotlivcov,
 • podporuje zvedavosť (zvedavosť je hlavnou motiváciou informálneho učenia),
 • nevyžaduje od jednotlivca žiadne predchádzajúce vzdelávacie skúsenosti alebo predpoklady, len ochotu učiť sa,
 • v rámci neho sú zamestnanci viac prístupnejší podeliť sa o svoje pracovné skúsenosti s menej skúsenejšími kolegami,
 • minimalizuje odpor k učeniu (dospelí jednotlivci sú samostatní a rozhodujú sami za seba, ľahko plnia úlohy, ktoré si sami stanovili),
 • nepozná prokrastináciu ani nudu, pretože je poháňané zvedavosťou,
 • nevyžaduje vysoké finančné náklady a je časovo nenáročné,
 • pomáha dopľňať neformálne vzdelávanie v organizácii (neformálne vzdelávanie v organizácii môže byť zamerané jednostranne, zamestnanec môže samostatne preskúmať v rámci informálneho učenia ďalšie oblasti, ktoré ho zaujímajú a tak objaviť nové myšlienky, teórie a procesy, ktoré rozšíria jeho poznanie),
 • nevychádza zo žiadnych učebných osnov, nemá predpísané formy, metódy a obsah, učiaci sa učí takým spôsobom, ako vie, na základe vlastných skúseností z tejto oblasti,
 • posilňuje vzájomné medziľudské vzťahy (v kontexte informálneho učenia vystupujú tí, ktorí učia (mentori, rodičia, apod.) a na druhej strane učiaci sa (mentorovaní zamestnanci, deti a pod.), takýto vzťah musí byť založený na vzájomnej dôvere,
 • všetko naokolo je prostredím informálneho učenia (informálne učenie nie je obmedzené na konkrétne prostredie, môže prebiehať kdekoľvek a kedykoľvek).

/is/file/neonbrand-y6rqstqbyq-unsplashjpg-0neonbrand-y_6rqstqbyq-unsplash.jpg

 

Spôsoby informálneho učenia zamestnancov (1):

Mentoring na pracovisku 

 • Mentoring neponúka novým zamestnancom len možnosť učiť sa od zamestnancov skusených, ale dáva im aj možnosť bezprostredne spoznávať kultúru organizácie a procesy, ktoré v nej prebiehajú.

Angažovanosť na sociálnych sieťach

 • Pre zamestnancov sú LinkedIn, Facebook a ďalšie sociálne siete zdrojom nových informácií a nových trendov, preto sa odporúča, aby zamestnanci boli v online spojení nielen so svojou organizáciou, ale aj s inými podobnými organizáciami a ostatnými pracovníkmi v rovnakom odvetví.

Spíker na pracovisku

 • Krátka prezentácia alebo prednáška interného alebo externého odborníka alebo spíkra je vo všeobecnosti menej náročný a lacnejší spôsob nadobúdania nových vedomostí a zručností ako neformálne vzdelávanie, na ktorého prípravu a realizáciu je potrebné vyčleniť dostatok času aj financií. Začlenenie takejto aktivity do rozvrhu zamestnancov predstavuje pozitívnu zmenu pracovného tempa a ponúka nové informácie, ktoré môžu využiť podľa uváženia vo svojom výkone práce.

Spoločné aktivity zamestnancov mimo pracoviska

 • Športové dni, spoločné výlety do prírody, poznávacie zájazdy, kultúrne podujatia, návšteva tzv. únikových miestností a pod. umožnia lepšie spoznanie sa zamestnacov, posilnia vzájomné vzťahy, spoluprácu a nakoniec majú aj relaxačnú funkciu. Medzi podobné aktivity patria aj návštevy veľtrhov, exkurzie do výrobných hál spoločnosti alebo do jej sídla. Adminstratívni pracovníci a predajcovia firmy ocenia, keď spoznajú, ako sa vyrábajú ich výrobky, a zamestnanci v regionálnej kancelárii môžu po návšteve ústredia a stretnutí sa s vedením spoločnosti pociťovať zvýšenú lojalitu voči organizácii. Účasť na veľtrhu môže napríklad vyvolať záujem a inovácie na pracovisku.

Dobrovoľníctvo

 • Pomáhať druhým je prospešné a ponúka dobrovoľníkom príležitosť naučiť sa zručnosti potrebné pre konkrétny projekt, posilňujúc ich dôveru a schopnosť rýchlo sa učiť a efektívne konať.

Príspevok na učenie sa vo voľnom čase

 • Príspevok môže zamestnanec využiť na vzdelávacie príležitosti podľa vlastného výberu. Môže to byť online kurz, kurz vo vzdelávacej inštitúcii, exkurzia alebo dokonca krátky výlet. Učenie nemusí nutne súvisieť s pracovnou činnosťou zamestnanca. Zamestnanec bude mať úžitok zo všetkého, čo sa rozhodne naučiť, aj vtedy, keď to posilní jeho sbeadôveru, komunikačné zručnosti a iné. Organizácia tak bude mať prospech zo šťastnejšieho a spokojnejšieho zamestnanca.

 

Medzi ďalšie spôsoby informálneho učenia zamestnancov môžeme zaradiť:

Teambuilding

 • Posilňuje vzájomnú dôveru, schopnosť spolupráce, komunikácie, konsenzuálneho spôsobu riešenia konfliktov, pomáha búrať predsudky a stereotypy v správaní a zvyšuje sebadôveru zamestnancov.

Koučing

 • Podporuje rozvíjať vnútorný potenciál zamestnanca, zvyšuje jeho angažovanosť, odkrýva jeho motiváciu a poskytuje priestor na reflexiu správania v kontexte jeho pracovného výkonu.

 

Zoznam bibliografických odkazov:

 1. JOHNSON, S. 2019. 10 Informal Learning Activities to Boost Employee Engagement. [online]. [cit. 09.09.2019]. Dostupné z: https://www.knowledgeanywhere.com/resources/article-detail/10-informal-l...
 2. LASKARIS, J. 2015. 6 Benefits of Informal Learning. [online]. [cit. 09.09.2019]. Dostupné z: https://www.talentlms.com/blog/6-benefits-of-informal-learning/
 3. O'NEILL, E. 2019. What is Informal Learning? [online]. [cit. 09.09.2019]. Dostupné z: https://www.learnupon.com/blog/informal-learning/
 4. EATON, S. E. 2018. 10 Characteristics of Informal Learning. [online]. [cit. 09.09.2019]. Dostupné z: https://drsaraheaton.wordpress.com/2012/02/28/characteristics-informal-l...
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn