Resource Details
Auðlind

Mechanizmy wsparcia rozwoju kompetencji osób dorosłych

Raport stanowi analizę dostępnych na rynku rozwiązań i mechanizmów (do)finansowania ze środków publicznych szeroko rozumianego rozwoju kompetencji osób dorosłych. W raporcie zaprezentowano rozwiązania zastosowane w Polsce i w innych krajach UE. Oprócz dokonania przeglądu rozwiązań stosowanych  w różnych krajach i sektorach, w raporcie znajduje się ocena poszczególnych rozwiązań z punktu widzenia ich mocnych i słabych stron. Lektura obowiązkowa dla wszystkich zajmujących się programami rozwojowymi i korzystających lub planujących korzystać ze wsparcia publicznego na ich realizację.

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2019_Mechanizm-wsparci…

Resource Details
Resource author
PARP, praca zbiorowa
Gerð efnis
Tækifæri og efni
Útgáfudagur
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!