Címkék

Címkék

Learner Support Theme.
Tanulók

Kedvezményezettek, akik órákon, tanulmányok és gyakorlati feladatok által, vagy módszereken keresztül szereznek ismereteket

Learning environments Theme.
Környezetek

A fizikai vagy online helyszínek, kontextusok és kultúrák, amiben a felnőttképzők és oktatók tanítanak.

Life skills Theme.
Készségek

Az a képesség, hogy egy adott területen az egyén jó tudjon teljesíteni a tudásából, gyakorlatából és adottságából fakadóan.

Policy Theme.
Szakpolitika

Keretrendszerek, finanszírozás és tervek, amelyek felölelik a közös célokat és eljárásokat a felnőttképzés és felnőttoktatás területén.