chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja

Az egész szakmai pályafutást végigkísérő tanulás

Hírek

| 1 július 2020
| létrehozta Redaktion Deuts...

Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn nimmt die Zusammenhänge zwischen Fachkräfteengpässen und der individuellen Wahl der Erwerbsform im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung in klein- und mittelständigen Unternehmen in den Blick. Darüber hinaus zeigen die Autoren die Konsequenzen und Chancen auf, die sich daraus für die strategische Unternehmensführung in KMU und Wirtschaftspolitik ergeben.

Blog

| 1 július 2020
| létrehozta Monika Smekalová

napsal Nicolas CONDOM, přeloženo z němčiny

Pro správnou integraci migrantů je důležité pracovní zařazení a pro správné pracovní zařazení je nezbytné naučit se jazyk hostitelské země. Pistes-Solidaires je od roku 2018 partnerem v projektu WORK-VR. Jedná se o projekt založený dánskou organizací VIFIN sloužící k využití virtuální reality pro získání jazykových znalostí a pro lepší integraci. Cílem je vytvoření E-Learningové platformy k naučení se jazykových a kulturních kompetencí, které jsou vyžadovány při zařazení migranta na pracovní trh. Jsou zde zastoupeny tři oblasti: pečovatelská služba v domovech pro seniory, hotelnictví a gastronomie a stavební sektor.

Blog

| 1 július 2020
| létrehozta Zuzana Valachova

Európsky rámec Europass slúži na podporu transparentnostiporozumenia v oblasti zručnostíkvalifikácií získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, a to aj na základe praktických skúseností, mobilitydobrovoľníctva.  

Hírek

| 30 június 2020
| létrehozta Peter Maľa
Vo výročnej správe za rok 2019 sú uvedené kľúčové úspechy v oblasti podpory politiky, rozvoja kapacít, monitorovania, presadzovania a vytvárania sietí, ako aj výskumu a prognózovania v oblasti celoživotného vzdelávania. Patrí medzi ne zverejnenie štvrtej Globálnej správy UNESCO o vzdelávaní a učení dospelých, organizácia štvrtej Medzinárodnej konferencie o učiacich sa mestách a tiež príspevok k rozvoju novej Stratégie UNESCO pre gramotnosť mládeže a dospelých na obdobie rokov 2020 až 2025.

Hírek

| 30 június 2020
| létrehozta Rafał Kunaszyk

W lutym 2020 odbyło się posiedzenie inauguracyjne Sektorowej Rady ds Kompetencji Sektora Chemicznego. Celem Sektorowej Rady Kompetencji Sektora Chemicznego jest z jednej strony wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju kompetencji i kwalifikacji rynkowych pracowników, z drugiej wzmocnienie przedsiębiorstw w pozyskaniu nowych wykwalifikowanych pracowników poprzez współpracę pomiędzy pracodawcami, wyższymi uczelniami, szkołami branżowymi i podmiotami zajmującymi się praktyczną edukacją dorosłych.

Deutscher Bildungsbericht 2020 - Ausschnitt des Covers - DIPF

Blog

| 30 június 2020
| létrehozta Sorin Angheluta

Cum arată educația pe parcursul întregii vieții în ceea ce privește întregul spectru educațional și ce provocări și probleme generale pot fi identificate în educație? Raportul național german privind educația compilează informații actualizate pentru părțile interesate din mediul academic, politică și practicile educaționale.

Blog

| 30 június 2020
| létrehozta Esra Telli

The difficulties caused by the distance education process, which is a very new experience for many teachers, affect all teachers, although to varying degrees. Even teachers who actively use technological tools before this process say that they have a hard time trying to carry out everything related to teaching online. In this context, some of the suggestions offered to guide teachers who have difficulty in the distance education process are as follows:

Blog

| 30 június 2020
| létrehozta Esra Telli

Almost all schools around the world have been shut down due to the COVID-19 outbreak. However, in many countries, education was not completely stopped, and countries and schools turned to distance education practices. Various measures have been taken to ensure that students are not completely disconnected from educational processes by using technological tools such as television, online platforms, internet and mobile applications. Many countries started distance education very fast after the closure of the schools.

Források

| 29 június 2020
| létrehozta Thierry Ardouin

Ce cours traite des enjeux et défis de la conciliation emploi-famille. Sont abordées les données sur les horaires et la durée du travail, l'évolution de la natalité et des familles, les conséquences et les enjeux lorsque les difficultés ne sont pas prises en compte.

Források

| 29 június 2020
| létrehozta Thierry Ardouin

Le Centre de Ressources Illettrisme du Gard (Ceregard) met en ligne sur sa chaîne YouTube une vidéo en deux parties sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation d'illettrisme pour entreprendre les démarches nécessaires en cette période de confinement.

Hírek

| 29 június 2020
| létrehozta Thierry Ardouin
Uniformation en partenariat avec l’Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) poursuit son engagement dans la lutte contre l’exclusion en matière de pratiques numériques et enrichit son offre de services "Les Essentiels numériques".

Források

| 29 június 2020
| létrehozta Thierry Ardouin

Uniformation en partenariat avec l’Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) poursuit son engagement dans la lutte contre l’exclusion en matière de pratiques numériques et enrichit son offre de services "Les Essentiels numériques".

Blog

| 29 június 2020
| létrehozta Thierry Ardouin
Il nous semble en effet que la question de l’inclusion numérique, avec les pratiques, les outils et techniques mobilisés mettent au jour les intentionnalités pédagogiques et sociales sous jacentes. Cela nous fait penser au cadre d’analyse du droit à l’éducation développé par Liechti et Meyer-Bisch, (2003, Liechti, 2007) avec l’approche des « 4A » : Acceptabilité,  Adaptabilité, dotation Adéquate et  Accessibilité.  Ces « 4A » permettent d’interroger le rapport plus ou moins conscient entre les objectifs et les moyens (Ardouin, 2019).

Hírek

| 29 június 2020
| létrehozta Martin Dobeš

České vzdělávací institutuce, školy a další organizace, mají obrovský zájem realizovat mezinárodní projekty v evropských vzdělávacích programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity – navzdory pandemii Covid-19.

V letošním roce zaznamenal Dům zahraniční spolupráce, který oba tyto programy v České republice administruje, rekordní nárůst žádostí především v oblasti projektů strategických partnerství. Jde o dlouhodobou (až tříletou) formu spolupráce, jejímž cílem je výměna zkušeností, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Deutscher Bildungsbericht 2020 - Ausschnitt des Covers - DIPF

Blog

| 29 június 2020
| létrehozta EPALE Deutschland

What does life-long education look like in connection with the entire educational spectrum and what challenges and general problems can be identified in education? The German national report on education compiles up-to-date information for stakeholders in academia, educational policy and practice.

Források

| 29 június 2020
| létrehozta Katre Savi

Sotsiaaltöö tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA sotsiaaltöö valdkond keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele hooldustöö ja tegevusjuhendamise, sotsiaaltöö ja nõustamise ning lapsehoiu valdkondades.

Eestis toimuvad demograafilised muutused: sündimus on vähenenud, eluiga aga pikeneb. Sotsiaalsektoris on ette näha eakatele suunatud teenuste vajaduse kasvu, samas kui tööealise elanikkonna osa kahaneb.

Források

| 29 június 2020
| létrehozta Katre Savi

Metsanduse ja puidutööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkonna uuringus prognoositi tööjõu- ja oskuste vajadust metsamajanduse ja metsavarumise, mööbli tootmise, paberi ja pabertoodete tootmise ning puidutöötlemise ja puittoodete tootmise valdkondades.

Források

| 29 június 2020
| létrehozta Katre Savi

Metalli- ja masinatööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal. 

Eestis tegutseb üle 2000 metalli- ja masinatööstuse ettevõtte. Valdkonna suurimaks haruks on metallitööstus, mis on tootmismahult toiduainetööstuse ja puidutööstuse järel üks suuremaid tööstusharusid. Masinaehitus on samas üks Eesti olulisematest majanduse kasvuvaldkondadest ning enamuse sektori müügist moodustab eksport. Eesti siseturg on tähtsam masinate ja seadmete remondis ja paigalduses ning metalltoodete tootmises.

Források

| 29 június 2020
| létrehozta Katre Savi

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2016. a. alguses.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste kasutamine kõigis majanduse valdkondades on üks olulisemaid Eesti majanduse arenguvõimalusi. IKT võimaldab tõsta traditsiooniliste majandusharude konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduse struktuuri muutmisele.

Blog

| 29 június 2020
| létrehozta Justyna Bednarz

Jednym z największych wyzwań przedsiębiorców obecnie jest znalezienie wykwalifikowanych pracowników zdolnych do efektywnego wykonywania zadań zawodowych. Na rynku istnieje wiele osób, które nie potwierdziły na drodze formalnej swoich kompetencji. Istnieje więc zidentyfikowana potrzeba formalnego potwierdzenia tego, co w wyniku różnego typu aktywności osoby te wiedzą, rozumieją i potrafią wykonać, a także ich zdolności do podejmowania określonego rodzaju odpowiedzialności. Formalne potwierdzenie efektów uczenia się następuje w drodze walidacji. Celem webinarium będzie wprowadzenie uczestników do tego procesu.  

Források

| 29 június 2020
| létrehozta Katre Savi

Arvestusala tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2016. a alguses ning keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele raamatupidamise ning sisese ja välise audiitortegevuse valdkondades.

Nutikate masinate ja infosüsteemide kasutuselevõtuga koos väheneb vajadus lihtsama ja rutiinsema raamatupidamisliku töö järgi. Samal ajal oodatakse valdkonda magistritasemel haridusega töötajaid, kes suudavad tänaste majandusandmete pealt tuleviku prognoosida, et sellega olla järjest enam tõsiselt võetavaks toeks majandusotsuste langetamisel.

Hírek

| 29 június 2020
| létrehozta Hélène Paumier

Les communautés de pratique sont, sur EPALE, des groupes accessibles par chaque utilisateur pour échanger avec d'autres professionnels sur une préoccupation commune. Alors comment les rejoindre et y contribuer ? Suivez le guide ! 

Blog

| 29 június 2020
| létrehozta Frank SAVANN
L’alternance et l’AFEST sont étroitement liées. Mais en France, l’AFEST est exclue de l’apprentissage… sur le plan juridique*, notamment parce que l'apprentissage relève de la formation initiale et l'AFEST une modalité attachée à la formation professionnelle.

Blog

| 29 június 2020
| létrehozta Camille POIRAUD
Um über die berufliche Integration von Migrantinnen in Frankreich sprechen zu können, müssen wir verschiedene Aspekte der französischen Geschichte, Politik und Wirtschaft sowie die verschiedenen Darstellungen und Herausforderungen verstehen, die ein so komplexes Phänomen wie die Migration in diesem Land geschaffen haben. In diesem Artikel betrachten wir das Konzept der Eingliederung (insertion) und wie diese in Frankreich wahrgenommen wird. Wir fahren fort mit der Art und Weise, wie sich dieses Konzept auf die Frauenmigration und die Schwierigkeiten, mit denen Migrantinnen auf ihrem Weg zur beruflichen Eingliederung konfrontiert sind, bezieht und beleuchten die Folgen dieser Schwierigkeiten, um mit Empfehlungen zur Beseitigung dieser Schwierigkeiten und zur Stärkung der Handlungsfähigkeit von Migrantinnen abzuschließen.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Az egész szakmai pályafutást végigkísérő tanulás csatornájára