chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja

Az egész szakmai pályafutást végigkísérő tanulás

Hírek

| 6 július 2020
| létrehozta Kadi Kass

Äri-Info Koolituskeskus otsib koolitusjuhti / kogemusega koolitustegevuse koordinaatorit.

Oleme väike ettevõte 10-aastase kogemusega koolituste loomises. Korraldame ainult tehnilisi koolitusi (energeetika-, tootmise-, ehitus-, projekteerimise-, meditsiini valdkondades). Ettevõtte tegevusvaldkonna kohta leiate infot kodulehelt www.ariinfo.ee.

Blog

| 5 július 2020
| létrehozta Cecylia Szarzynska

Absolwenci i tegoroczni słuchacze Opiekuna Medycznego bardzo szybko przejęli inicjatywę i pełni zapału podjęli prace pomocnicze w szpitalach między innymi przy mierzeniu temperatury, szyli maseczki, dostarczali posiłki osobom na kwarantannach, nie bali się wyprowadzać im psów, robić niezbędnych zakupów czy przyczyniać się do tego, aby urozmaicić im ten ciężki czas.  "Nie potrzeba wiele, by wiele dać" -  chciałoby się powiedzieć.

Deutscher Bildungsbericht 2020 - Ausschnitt des Covers - DIPF

Blog

| 3 július 2020
| létrehozta EPALE Deutschland

Jak wygląda uczenie się przez całe życie w ogólnym kontekście różnych obszarów edukacji i jakie wyzwania i kompleksowe problemy można zidentyfikować w edukacji? Raport o Edukacji Narodowej zestawia aktualne informacje dla nauki, polityki i praktycznego zastosowania.

Források

| 3 július 2020
| létrehozta Kadi Kass

Käesoleva bakalaureusetöö teemaks oli akadeemiline petturlus. Akadeemiline petturlus on aktuaalne ja infotehnoloogia arenguga järjest kasvav probleem, mis võib aluse saada juba varases koolieas, kui õpilane ei saa vajalikke juhiseid petturluse vältimiseks ning harjub spikerdamisega. Nii võib akadeemilisest petturlusest kujuneda norm, millega jätkatakse ka hilisemal haridusteel, sealhulgas ülikoolis. Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida üliõpilaste ja tegevkutseõpetajate akadeemilise petturlusega seotud arusaamu, teadmisi ja väärteadmisi ning karistusi vääritu käitumise korral.

hétfő 6 július 2020 - péntek 10 július 2020, Ireland

Kickstart your Future - 5 Day Workshop

 

The Ballyhoura Jobs Club Kick Start your Future Programme is specifically geared toward unemployed people who may have lost direction in moving forward and may be lacking motivation in what steps to take next on their job hunting journey.

Deutscher Bildungsbericht 2020 - Ausschnitt des Covers - DIPF

Blog

| 3 július 2020
| létrehozta EPALE Deutschland

Comment se présente la formation tout au long de la vie dans le contexte général des différents secteurs d’enseignement et quels enjeux et problématiques globales peuvent être identifiés dans le domaine de l’éducation et de la formation ? Le rapport national sur l’éducation regroupe des informations actuelles sur la recherche, la politique et la pratique dans le domaine de l’éducation et de la formation.

Források

| 2 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta lõpus.

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse (TLM) valdkonna uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – mootorsõidukite müük, remont ja rent; maismaa-, vee-, ja õhutransport; laondus ja veondust abistavad tegevused ning posti- ja kulleriteenistus.

Hírek

| 2 július 2020
| létrehozta Przemyslaw KARDAS

In the 21st century, people live much longer than they used to in the past. This positive change brings also a challenge: living longer, people develop multimorbidity, and in consequence, are often prescribed numerous drugs. This scenario, called polypharmacy, leads to non-adherence in the elderly, with all its negative health and social consequences.

Can these problems be solved? So far, healthcare professionals were lacking effective tools to manage polypharmacy and non-adherence in the elderly.

Források

| 2 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Tervishoiu valdkonna oskuste ja tööjõuvajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Prognoosi keskmes on tervishoiu valdkonna terviklik vaade, tööjõuvajadust analüüsitakse kõikide tervishoiuteenuste osutamisega ja terviseedendusega vahetult seotud ametirühmade lõikes, kelle ettevalmistamises on haridussüsteemil oluline roll. Vaatluse all on nii arstide-õdede tasand aga ka teised arvukad ametialad nagu psühholoogid, radioloogiatehnikud, füsioterapeudid jt. 

Hírek

| 2 július 2020
| létrehozta Przemyslaw KARDAS

W XXI wieku ludzie żyją znacznie dłużej niż dawniej. Ta pozytywna zmiana niesie również wyzwanie: żyjąc dłużej, ludzie zapadają na wiele chorób, dlatego często przepisuje się im liczne leki. To zjawisko jest zwane polipragmazją. Często prowadzi ono do nieprzestrzegania zaleceń terapii przez osoby starsze, z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi.

Források

| 2 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse (PMTT) uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – taime- ja loomakasvatus, kalapüük ja vesiviljelus, veterinaaria ning toiduainete  ja joogitootmine.

Források

| 2 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Energeetika ja kaevandamise valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Energeetika ja kaevandamine (EK) on kiiresti arenev, kõrge lisandväärtusega, innovaatiline ning riigi ja majanduse toimimiseks väga oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond. Valdkonnas kasvab vajadus inseneride ja tehnikute järele, samas lihttöötajate arv väheneb. 

EPALE Botschafter Holger Zinn

Blog

| 1 július 2020
| létrehozta Monika Smekalová

napsal Holger Zinn, přeloženo z němčiny

To, že nějakým způsobem skončím u vzdělávání dospělých, jsem si v začátcích svého pracovního života, což už bude skoro 20 let, vůbec nepomyslel. Ale již po krátké době jsem se cítil v roli tehdy ještě docenta na vedlejší úvazek lépe než v mé hlavní pracovní činnosti. Rychle mi tedy bylo jasné, že něco musím změnit. Úplný vstup do vzdělávání dospělých byl po dalších krocích logickou volbou a rozhodnutím, kterého jsem do dneška nelitoval.

Források

| 1 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse (KKPE) valdkond on oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond, kus riik panustab oluliselt ka teadus- ja arendustegevusse.

KKPE valdkonna ettevõtted moodustavad umbes 1% kõigist Eesti ettevõtetest ja 8% töötleva tööstuse ettevõtetest.

Források

| 1 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Ehituse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringus käsitleti valdkonna tegevusaladena hoonete ja rajatiste ehitust, eriehitustöid ning arhitekti- ja inseneritegevusi.

Hírek

| 1 július 2020
| létrehozta Redaktion Deuts...

Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn nimmt die Zusammenhänge zwischen Fachkräfteengpässen und der individuellen Wahl der Erwerbsform im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung in klein- und mittelständigen Unternehmen in den Blick. Darüber hinaus zeigen die Autoren die Konsequenzen und Chancen auf, die sich daraus für die strategische Unternehmensführung in KMU und Wirtschaftspolitik ergeben.

Blog

| 1 július 2020
| létrehozta Monika Smekalová

napsal Nicolas CONDOM, přeloženo z němčiny

Pro správnou integraci migrantů je důležité pracovní zařazení a pro správné pracovní zařazení je nezbytné naučit se jazyk hostitelské země. Pistes-Solidaires je od roku 2018 partnerem v projektu WORK-VR. Jedná se o projekt založený dánskou organizací VIFIN sloužící k využití virtuální reality pro získání jazykových znalostí a pro lepší integraci. Cílem je vytvoření E-Learningové platformy k naučení se jazykových a kulturních kompetencí, které jsou vyžadovány při zařazení migranta na pracovní trh. Jsou zde zastoupeny tři oblasti: pečovatelská služba v domovech pro seniory, hotelnictví a gastronomie a stavební sektor.

Blog

| 1 július 2020
| létrehozta Zuzana Valachova

Európsky rámec Europass slúži na podporu transparentnostiporozumenia v oblasti zručnostíkvalifikácií získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, a to aj na základe praktických skúseností, mobilitydobrovoľníctva.  

Hírek

| 30 június 2020
| létrehozta Peter Maľa
Vo výročnej správe za rok 2019 sú uvedené kľúčové úspechy v oblasti podpory politiky, rozvoja kapacít, monitorovania, presadzovania a vytvárania sietí, ako aj výskumu a prognózovania v oblasti celoživotného vzdelávania. Patrí medzi ne zverejnenie štvrtej Globálnej správy UNESCO o vzdelávaní a učení dospelých, organizácia štvrtej Medzinárodnej konferencie o učiacich sa mestách a tiež príspevok k rozvoju novej Stratégie UNESCO pre gramotnosť mládeže a dospelých na obdobie rokov 2020 až 2025.

Hírek

| 30 június 2020
| létrehozta Rafał Kunaszyk

W lutym 2020 odbyło się posiedzenie inauguracyjne Sektorowej Rady ds Kompetencji Sektora Chemicznego. Celem Sektorowej Rady Kompetencji Sektora Chemicznego jest z jednej strony wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju kompetencji i kwalifikacji rynkowych pracowników, z drugiej wzmocnienie przedsiębiorstw w pozyskaniu nowych wykwalifikowanych pracowników poprzez współpracę pomiędzy pracodawcami, wyższymi uczelniami, szkołami branżowymi i podmiotami zajmującymi się praktyczną edukacją dorosłych.

Deutscher Bildungsbericht 2020 - Ausschnitt des Covers - DIPF

Blog

| 30 június 2020
| létrehozta Sorin Angheluta

Cum arată educația pe parcursul întregii vieții în ceea ce privește întregul spectru educațional și ce provocări și probleme generale pot fi identificate în educație? Raportul național german privind educația compilează informații actualizate pentru părțile interesate din mediul academic, politică și practicile educaționale.

Blog

| 30 június 2020
| létrehozta Esra Telli

The difficulties caused by the distance education process, which is a very new experience for many teachers, affect all teachers, although to varying degrees. Even teachers who actively use technological tools before this process say that they have a hard time trying to carry out everything related to teaching online. In this context, some of the suggestions offered to guide teachers who have difficulty in the distance education process are as follows:

Blog

| 30 június 2020
| létrehozta Esra Telli

Almost all schools around the world have been shut down due to the COVID-19 outbreak. However, in many countries, education was not completely stopped, and countries and schools turned to distance education practices. Various measures have been taken to ensure that students are not completely disconnected from educational processes by using technological tools such as television, online platforms, internet and mobile applications. Many countries started distance education very fast after the closure of the schools.

Források

| 29 június 2020
| létrehozta Thierry Ardouin

Ce cours traite des enjeux et défis de la conciliation emploi-famille. Sont abordées les données sur les horaires et la durée du travail, l'évolution de la natalité et des familles, les conséquences et les enjeux lorsque les difficultés ne sont pas prises en compte.

Források

| 29 június 2020
| létrehozta Thierry Ardouin

Le Centre de Ressources Illettrisme du Gard (Ceregard) met en ligne sur sa chaîne YouTube une vidéo en deux parties sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation d'illettrisme pour entreprendre les démarches nécessaires en cette période de confinement.

Hírek

| 29 június 2020
| létrehozta Thierry Ardouin
Uniformation en partenariat avec l’Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) poursuit son engagement dans la lutte contre l’exclusion en matière de pratiques numériques et enrichit son offre de services "Les Essentiels numériques".

Oldalak

Feliratkozás RSS - Az egész szakmai pályafutást végigkísérő tanulás csatornájára