chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja

Az egész szakmai pályafutást végigkísérő tanulás

Források

| 7 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2018. aasta esimeses pooles.

Tegemist on kutseala-põhise OSKA valdkonnaga, kus on vaatluse all mitmed organisatsioonide igapäevaseks toimimiseks vajalike tugitegevuste kutsealad. Põhifookuses on kolm kutsealade gruppi:

Források

| 7 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Majutuse, toitlustuse ja turismivaldkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos  (OSKA) valmis 2018. aasta lõpus.

Prognoosis käsitleti majutust, toidu ja joogi serveerimist, reisibüroode ja reisikorraldajate tegevust, reserveerimisega seotud tegevusi ning nõupidamiste ja messide korraldamist.

Majutuse, toitlustuse ja turismivaldkonna (MTT) ettevõtetes töötab ligi 28000 töötajat, neist enim toitlustuses (66%).

Täienduskoolitus

Források

| 7 július 2020
| létrehozta Peter Maľa
Trvalo udržateľný rozvoj v Európskej únii - Monitorovacia správa o pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v kontexte EÚ - vydanie 2020 je štvrtou pravidelnou správou Eurostatu, ktorá monitoruje pokrok v dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v EÚ vrátane cieľov vo vzdelávaní.
csütörtök 9 július 2020, Europe

Young people shaping the future of education in Europe: Video conference on the European Education Area

On 9 July, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Mariya Gabriel, will host a video conference with youth representatives from across Europe on the future of education.

Tune into the discussion to discover the vision of young people helping to shape the European Education Area!
We want to know the views of the European youth on:

Blog

| 7 július 2020
| létrehozta Camille POIRAUD
Para poder hablar de la inserción profesional de las mujeres migrantes en Francia se necesitan entender diferentes aspectos históricos, políticos, económicos y sociales, así como las diferentes representaciones y desafíos que un fenómeno tan complejo como la migración han provocado en dicho país. En este artículo hablaremos entonces de la noción de inserción y de como es y ha sido concebida a lo largo de los años. Continuaremos con la manera en que este concepto se vincula con la migración femenina y de las dificultades que las mujeres migrantes enfrentan en su proceso de inserción laboral, pasando por las consecuencias de dichas dificultades para finalizar con las recomendaciones que se han hecho para combatirlas y reforzar la capacidad de acción de las mujeres migrantes.

Források

| 7 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Hariduse ja teaduse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2018. aasta sügisel.

Haridusel ja teadusel on oluline roll Eesti jätkusuutliku majandusarengu tagamisel. Hariduse nüüdisajastamise protsessi eelduseks on haridusvaldkonna töötajate teadmiste ja oskuste vastavus 21. sajandi õppimise ja õpetamise tasemele. Koolidel tuleb õppetöö korraldamisel arvestada nii õppijate vajaduste ja võimete kui ka uutest tehnoloogiatest tingitud muutustega.

szerda 8 július 2020, Bulgaria

В Търговище ще се проведе работна среща на областната координационна група за учене през целия живот

На 8 юли 2020 г. в град Търговище ще се проведе работна среща на областната координационна група за учене през целия живот и част от екипа на националния координатор за учене на възрастни. Срещата ще се състои от 11.00ч. в хотел „Идол“, гр. Търговище. Събитието е част от работната програма на националния координатор за учене на възрастни за периода 2020-2021 година.

Hírek

| 6 július 2020
| létrehozta Kadi Kass

Äri-Info Koolituskeskus otsib koolitusjuhti / kogemusega koolitustegevuse koordinaatorit.

Oleme väike ettevõte 10-aastase kogemusega koolituste loomises. Korraldame ainult tehnilisi koolitusi (energeetika-, tootmise-, ehitus-, projekteerimise-, meditsiini valdkondades). Ettevõtte tegevusvaldkonna kohta leiate infot kodulehelt www.ariinfo.ee.

Blog

| 5 július 2020
| létrehozta Cecylia Szarzynska

Absolwenci i tegoroczni słuchacze Opiekuna Medycznego bardzo szybko przejęli inicjatywę i pełni zapału podjęli prace pomocnicze w szpitalach między innymi przy mierzeniu temperatury, szyli maseczki, dostarczali posiłki osobom na kwarantannach, nie bali się wyprowadzać im psów, robić niezbędnych zakupów czy przyczyniać się do tego, aby urozmaicić im ten ciężki czas.  "Nie potrzeba wiele, by wiele dać" -  chciałoby się powiedzieć.

Deutscher Bildungsbericht 2020 - Ausschnitt des Covers - DIPF

Blog

| 3 július 2020
| létrehozta EPALE Deutschland

Jak wygląda uczenie się przez całe życie w ogólnym kontekście różnych obszarów edukacji i jakie wyzwania i kompleksowe problemy można zidentyfikować w edukacji? Raport o Edukacji Narodowej zestawia aktualne informacje dla nauki, polityki i praktycznego zastosowania.

Források

| 3 július 2020
| létrehozta Kadi Kass

Käesoleva bakalaureusetöö teemaks oli akadeemiline petturlus. Akadeemiline petturlus on aktuaalne ja infotehnoloogia arenguga järjest kasvav probleem, mis võib aluse saada juba varases koolieas, kui õpilane ei saa vajalikke juhiseid petturluse vältimiseks ning harjub spikerdamisega. Nii võib akadeemilisest petturlusest kujuneda norm, millega jätkatakse ka hilisemal haridusteel, sealhulgas ülikoolis. Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida üliõpilaste ja tegevkutseõpetajate akadeemilise petturlusega seotud arusaamu, teadmisi ja väärteadmisi ning karistusi vääritu käitumise korral.

hétfő 6 július 2020 - péntek 10 július 2020, Ireland

Kickstart your Future - 5 Day Workshop

 

The Ballyhoura Jobs Club Kick Start your Future Programme is specifically geared toward unemployed people who may have lost direction in moving forward and may be lacking motivation in what steps to take next on their job hunting journey.

Deutscher Bildungsbericht 2020 - Ausschnitt des Covers - DIPF

Blog

| 3 július 2020
| létrehozta EPALE Deutschland

Comment se présente la formation tout au long de la vie dans le contexte général des différents secteurs d’enseignement et quels enjeux et problématiques globales peuvent être identifiés dans le domaine de l’éducation et de la formation ? Le rapport national sur l’éducation regroupe des informations actuelles sur la recherche, la politique et la pratique dans le domaine de l’éducation et de la formation.

Források

| 2 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta lõpus.

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse (TLM) valdkonna uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – mootorsõidukite müük, remont ja rent; maismaa-, vee-, ja õhutransport; laondus ja veondust abistavad tegevused ning posti- ja kulleriteenistus.

Hírek

| 2 július 2020
| létrehozta Przemyslaw KARDAS

In the 21st century, people live much longer than they used to in the past. This positive change brings also a challenge: living longer, people develop multimorbidity, and in consequence, are often prescribed numerous drugs. This scenario, called polypharmacy, leads to non-adherence in the elderly, with all its negative health and social consequences.

Can these problems be solved? So far, healthcare professionals were lacking effective tools to manage polypharmacy and non-adherence in the elderly.

Források

| 2 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Tervishoiu valdkonna oskuste ja tööjõuvajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Prognoosi keskmes on tervishoiu valdkonna terviklik vaade, tööjõuvajadust analüüsitakse kõikide tervishoiuteenuste osutamisega ja terviseedendusega vahetult seotud ametirühmade lõikes, kelle ettevalmistamises on haridussüsteemil oluline roll. Vaatluse all on nii arstide-õdede tasand aga ka teised arvukad ametialad nagu psühholoogid, radioloogiatehnikud, füsioterapeudid jt. 

Hírek

| 2 július 2020
| létrehozta Przemyslaw KARDAS

W XXI wieku ludzie żyją znacznie dłużej niż dawniej. Ta pozytywna zmiana niesie również wyzwanie: żyjąc dłużej, ludzie zapadają na wiele chorób, dlatego często przepisuje się im liczne leki. To zjawisko jest zwane polipragmazją. Często prowadzi ono do nieprzestrzegania zaleceń terapii przez osoby starsze, z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi.

Források

| 2 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse (PMTT) uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – taime- ja loomakasvatus, kalapüük ja vesiviljelus, veterinaaria ning toiduainete  ja joogitootmine.

Források

| 2 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Energeetika ja kaevandamise valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Energeetika ja kaevandamine (EK) on kiiresti arenev, kõrge lisandväärtusega, innovaatiline ning riigi ja majanduse toimimiseks väga oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond. Valdkonnas kasvab vajadus inseneride ja tehnikute järele, samas lihttöötajate arv väheneb. 

EPALE Botschafter Holger Zinn

Blog

| 1 július 2020
| létrehozta Monika Smekalová

napsal Holger Zinn, přeloženo z němčiny

To, že nějakým způsobem skončím u vzdělávání dospělých, jsem si v začátcích svého pracovního života, což už bude skoro 20 let, vůbec nepomyslel. Ale již po krátké době jsem se cítil v roli tehdy ještě docenta na vedlejší úvazek lépe než v mé hlavní pracovní činnosti. Rychle mi tedy bylo jasné, že něco musím změnit. Úplný vstup do vzdělávání dospělých byl po dalších krocích logickou volbou a rozhodnutím, kterého jsem do dneška nelitoval.

Források

| 1 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse (KKPE) valdkond on oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond, kus riik panustab oluliselt ka teadus- ja arendustegevusse.

KKPE valdkonna ettevõtted moodustavad umbes 1% kõigist Eesti ettevõtetest ja 8% töötleva tööstuse ettevõtetest.

Források

| 1 július 2020
| létrehozta Katre Savi

Ehituse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringus käsitleti valdkonna tegevusaladena hoonete ja rajatiste ehitust, eriehitustöid ning arhitekti- ja inseneritegevusi.

Hírek

| 1 július 2020
| létrehozta Redaktion Deuts...

Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn nimmt die Zusammenhänge zwischen Fachkräfteengpässen und der individuellen Wahl der Erwerbsform im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung in klein- und mittelständigen Unternehmen in den Blick. Darüber hinaus zeigen die Autoren die Konsequenzen und Chancen auf, die sich daraus für die strategische Unternehmensführung in KMU und Wirtschaftspolitik ergeben.

Blog

| 1 július 2020
| létrehozta Monika Smekalová

napsal Nicolas CONDOM, přeloženo z němčiny

Pro správnou integraci migrantů je důležité pracovní zařazení a pro správné pracovní zařazení je nezbytné naučit se jazyk hostitelské země. Pistes-Solidaires je od roku 2018 partnerem v projektu WORK-VR. Jedná se o projekt založený dánskou organizací VIFIN sloužící k využití virtuální reality pro získání jazykových znalostí a pro lepší integraci. Cílem je vytvoření E-Learningové platformy k naučení se jazykových a kulturních kompetencí, které jsou vyžadovány při zařazení migranta na pracovní trh. Jsou zde zastoupeny tři oblasti: pečovatelská služba v domovech pro seniory, hotelnictví a gastronomie a stavební sektor.

Blog

| 1 július 2020
| létrehozta Zuzana Valachova

Európsky rámec Europass slúži na podporu transparentnostiporozumenia v oblasti zručnostíkvalifikácií získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, a to aj na základe praktických skúseností, mobilitydobrovoľníctva.  

Oldalak

Feliratkozás RSS - Az egész szakmai pályafutást végigkísérő tanulás csatornájára