Resource Details
FORRÁS

Versenyképesség, emberi tőkeberuházás, élethosszig tartó tanulás. A felnőttoktatás és felnőttképzés szerepe a sikeres munkaerőpiaci kompetenciák kialakításában

Tudásalapú társadalomban élünk, a gazdaság fő erőforrása a tudás, illetve ennek folyamatos biztosítása. A világ állandó és gyors változásai éppen ezért egyre nagyobb kihívások elé állítják mind az egyént, mind a társadalmat. A lexikális tudás mellett elengedhetetlen a rugalmas, átváltható tudás megszerzése, valamint a folyamatosan változó körülmények között a jó problémafelismerő és -megoldó képesség, valamint a felelősségvállaló, kezdeményező magatartás kialakítása. A versenyképes gazdaság és társadalom tanulékony, nyelveket ismerő munkaerőt feltételez, ebből fakadóan az alacsony végzettségű és kompetenciával nem rendelkező csoportok a gazdasági fejlődés akadályai is lehetnek. A tanulmány célja annak bizonyítása, hogy az élethosszig tartó tanulás fontos szerepet tölt be a felnőttek munkaerőpiaci integrálásában, a sikeres munkaerőpiaci kompetenciák kialakításában, valamint hogy a felnőttoktatás és felnőttképzés emberi tőke-beruházásnak tekinthető.  

Resource Details
ISBN
ISSN: 2498-7816
Forrásszerző(k)
Taródiné Dr. Cseszka Éva
Forrástípus
Cikkek
Ország
Magyarország
Közzététel dátuma
A dokumentum nyelve
magyar
Login (4)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!