Resource Details
FORRÁS

Tanuló városok, tanuló közösségek

Az Educatio folyóirat a XXV. évfolyam II. számában nyolc tanulmányt jelentetett meg a közösségi tanulás témakörében. A következő témákról olvashatnak a szakma iránt érdeklődők:

  • a „tanulási expanzióról”, közösségi tanulásról, LeaRn-projektről, amely a tanulás statisztikai mutatóinak térbeli eloszlását mutatja Magyarországon,
  • tanulás oldaláról, a résztvevők felől megközelítve a felnőttoktatás, felnőttképzés intézményrendszerét: milyen arányban vesznek részt a felnőttek, mik a területi sajátosságok?
  • tanuló közösségek és a szakképzés kapcsolatáról: egyetemeket tekintik innovációs partnernek, de a szakképző intézmények tanításon túl fontos szerepet tölthetnek be a közösségek életében
  • a kulturális tanulásról, amely elsődlegesen ugyan csak egy-egy részterületre (olvasásra, múzeumlátogatásra stb.) terjed ki, ugyanakkor e tanulmány az intézményi színtereket és kulturális eszközöket mutatja be melyek által megjelenik és mérhetővé válik a kulturális tanulás
  • a lakosság művelődési igényeiről, amelyek egy-egy helyen bizonyos tevékenységeket formálnak, a vizsgálat ezáltal arra irányul, hogy milyen igényei és lehetőségei vannak a lakosságnak egy-egy térségben
  • a tanulmány bizonyos fejlesztési kezdeményezésekből indul ki, melyek hozzájárulhatnának az egyetemek erősebb közösségi beágyazódásához, térségi szolgáltató funkciójának erősítéséhez
  • a tanuló városok égisze alatt, az UNESCO által elindított Globális Tanuló Város Kezdeményezés bemutatásáról, amely a Tanuló Városok hálózatos fejlesztését hangsúlyozza, így a tanulmány a hálózatosodás okozta változások vizsgálatára koncentrál
  • komplex index kialakításáról, amely hazánk településeinek tanuláshoz való viszonyát mutatja, illetve annak vizsgálatáról, milyen összefüggések figyelhetőek meg a gazdasági fejlettség és a formális tanulás és közösségi tanulás között az index segítségével
Resource Details
ISBN
ISSN 1216-3384
Forrásszerző(k)
Kozma Tamás (főszerk.)
Forrástípus
Cikkek
Ország
Közzététel dátuma
A dokumentum nyelve
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!