Resource Details
FORRÁS

Orosháza térség városrégió modell alapú fejlesztése

2019-ben a Kodolányi János Egyetem az EFOP-1.5.3-16-2017-00062 számú Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében című programban megbízást kapott arra, hogy az Orosházi járás egyes településein műhelymunkákat folytasson. A műhelymunkák célja, hogy feltárjuk mindazon tényezőket, melyek lehetőséget nyújthatnak a térség lakosságmegtartó képességének fejlesztésére. A programokon részt vettek mindazon gazdasági, társadalmi, politikai szereplők, akik hatással vannak a települések életére, így polgármesterek, intézményvezetők, egyházi- és politikai vezetők, civil szervezetek vezetői és vállalkozások vezetői egyaránt. Az irányított műhelymunkákon a térség életéről rendkívül sokoldalú információk birtokában egyértelművé vált, hogy a települések szigetszerű fejlesztése nem lehetséges és olyan működő modelleket vizsgáltunk, melyek Európában vagy azon kívül már sikeresen helyt álltak. E modellek véleményünk szerint adaptálhatók poszt-szocialista környezetre. Mivel e határ menti térség egyedi sajátosságokkal – is – bír, így olyan egyedi – a térség természeti, szociális – adottságait célszerű kihasználni, melyek jelentős alapot adhatnak a fejlődésnek.

Kutatásunkban a városrégió fejlesztési modelljét mutatjuk be, majd a járáshoz tartozó településeket vesszük elemzésünk tárgyává. Tudjuk azt, hogy a komplex városrégió fejlesztéshez településeken túlmutató összefogás szükséges, ennek ellenére nincs más lehetséges út, ha a rendszerváltást követő következő 30 évet nem szeretné a térség elvesztegetni. Orosháza Békés megye egyik legiparosodottabb városa. A mindössze 28 647 főt (2019) számláló kisváros lakossága az elmúlt 40 évben több, mint 6000 fővel csökkent. E demográfiai mélypont az egész térséget érinti, viszont egy iparosodott település – azzal együtt, hogy a környező településekről és járásokról folyamatosan buszokkal hozzák a dolgozókat – láthatóan nem rendelkezik olyan vonzerővel, mely által a letelepülés mellett döntenének a családok. E folyamat megállításához tervezünk néhány támpontot és megoldási javaslatot nyújtani.

 

Szerzők: 

Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér – Dr. Malatyinszki Szilárd

Kodolányi János Egyetem – Orosháza

szgyongy@kodolanyi.humszilard@kodolanyi.hu

​​​

Resource Details
Forrásszerző(k)
Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér, Dr. Malatyinszki Szilárd
Forrástípus
Cikkek
Ország
Közzététel dátuma
A dokumentum nyelve
Resource media
Login (3)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!