Resource Details
FORRÁS

Önképzőkörök, tanulókörök és az intergenerációs tanulás

Az intergenerációs tanulás elősegítheti a generációk közötti kapcsolatok megteremtését, kibővítheti, gazdagíthatja a társadalmi hálókat, pozitív hatást gyakorolhat az életminőségre, támogathatja a kulturális tapasztalatcserét, a hagyományápolást és az értékek megőrzését. (Coleman, 1994; Kolland, 2008.; Putman, 2000.) Az intergenerációs tanulás előnyének tekinthetjük, hogy a felnőtt korosztály előzetes tudása és élettapasztalata, illetve a fiatal korosztály életszemlélete egyidejűleg jelenik meg: egy-egy téma megvitatásakor a különböző korosztályok képviselői többféleképpen is megvilágíthatják az adott témát. Ezen felül a tanulóköri munkában való részvétel ösztönözheti a résztvevőket új területek irányába: kíváncsivá válhatnak a többi résztvevő további érdeklődési köre iránt is, mely az életkorok szóródásából is következhet. (Ludescher és Strempfl, 2008.)

 

Resource Details
ISBN
ISSN 2630-9742
Forrásszerző(k)
Simándi Szilvia
Forrástípus
Cikkek
Ország
Közzététel dátuma
A dokumentum nyelve
Login (3)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!